Web sitemize hoşgeldiniz, 13 Temmuz 2020

Gizemli Dualar

Hz. ibrahim’in Yakarış Duası İbrahim Suresi – 38. Ayeti

Bu duayı İbrahim aleyhisselâm yapmıştı. Her halimizi bilen Allah’a sığınmış ve yalvarmıştı. Kalbimizdeki neş’eyi ve sıkıntıyı sen bilirsin, demek istemişti....

ibrahim Peygamberin Namazla ilgili Duası ibrahim Suresi – 40. Ayeti

  Hz. İbrahim sadece dua etmekle kalmıyor, sonra da “Duamı kabul et” diye dua ediyor. Yani birbiri ardından iki talep...

Ashabı Kehf Duası Kehf Suresi – 10. Ayeti

Bu duayı ashabı kehf yapmışlardır. Bunlar Rum eşrafından bir kaç delikanlı idi. Hükümdar Dakyanos’un şerrinden Allah’a sığınmışlar ve bu duayı...

Hz ibrahim’in Af Duası ibrahim Suresi – 41. Ayeti

İbrahim aleyhisselâm kendisinin affını, anne ve babasının ve bütün mü’minlerin bağışlanmasını istemiş ve bizlere bu çeşit dua etmemizi öğiitlemiştir. Kıyamet...

Kötülükten Uzaklaşmak için A’raf Suresi – 47. Ayeti

Bu dua kötülüklerden uzaklaşmak ve zalimlerle beraber olmamak için yapılır. Zalim insanların Allah’ın nazarında zerre kadar değerleri yoktur. Zulüm kıyametin...

Hz. Şuayb Hazretlerinin Duası A’raf Suresi – 89. Ayeti

Bu duayı Şuayb aleyhisselâm, kavminin küfürde ısrar etmeleri ve iman etmeyeceklerini anlaması üzerine yapmıştır. Onların zulüm hareketlerinden vazgeçmelerini istemiştir. Hz...

Allah’ın Merhametine Sığınmak için Dua Mü’minun Suresi – 109. Ayeti

Allah’ın merhametine sığınmak için bu duaya devam etmek gerekir. Çünkü bu duayı bir çok peygamberler yapmışlardır. Hem mağfiret hem rahmet...

Hz. ibrahim’in Şükür Duası ibrahim Suresi – 37. Ayeti

İbrahim aleyhisselâm bir çok dualarda bulundu. Bir duası da budur. İbrahim aleyhisselam bu duâyı İsmail aleyhisselamın annesini o ıssız vadide...

Cehenneme Girmemek için Dua Al-i imran Suresi – 192. Ayeti

Akıllı insanların duası böyle olur. Cehenneme girmemek için, ahiretin rezaletinden sakınmak için bu çeşit dua yapmak çok yerindedir. Bu duada...

Hz. Musa’nın Kavminin Duası Yunus Suresi – 85. Ayeti

Musa aleyhisselamın kavminin duasıdır. Bu dua insanın korku esnasında dua etmesinin çok büyük tesiri olduğunu gösteriyor. Öyle ise her insanın...

Akıllı insanların Duası Al-i imran Suresi – 193. Ayeti

Yine bu dua da bir önceki duayı yapan akıllı kişilerin duasıdır. Bunlar duâlarında üç şey istemişlerdir: 1- Günahlarının bağışlanması, 2-...

Akıllı Kişilerin Son Duası Al-i imran Suresi – 194. Ayeti

Akıllı kişilerin son duaları budur. Kıyametin rezaletinden ve dehşetinden kurtulmak istiyorlar. Ayrıca Allah’ın bol lütf u keremine mazhar olmak ve...

Hz. Adem ile Havva’nın Bağışlanma Duası A’raf Suresi – 23. Ayeti

Hz. Adem ile Havva anamızın duaları çok ilginçtir. Kendileri yapmış oldukları hatayı anlamışlar ve Allah’tan bağışlanmalarını istemişlerdir. Çünkü bağışlama ve...

Günahların Bağışlanması için Al-i imran Suresi – 16. Ayeti

(Bazı Arapça harflerin Türkçe’de karşılığı olmadığını hatırlatmak ister ve Arapça metinden okumanızı tavsiye ederiz.) Türkçe Okunuşu: Rabbenâ innenâ âmenna fağfirlenâ...

Havarilerin Yaptığı Dua Al-i imran Suresi – 53. Ayeti

Bu dua Hz. İsa’nın seçkin cemaati, Havariler tarafından yapılmıştır. Onlar imanlarında sağlam ve amellerinde dürüst oldukları için bu ismi almışlardır....

Hak Yolunda Savaşanların Okuması Gereken Dua Al-i imran Suresi – 147. Ayet

Hak yolunda harbeden kişiler bu çeşit dua ederler ve etmişlerdir. Bunlar hem maddi alanda bütün çeşitli silahlara yapışmışlar, düşmana karşı...

Ahirette Cennet Dünyada Afiyet için Bakara Suresi – 201. Ayet

insanların en önemli dualarından birisi de bu duadır. Çünkü bunda hem dünya ve hem de ahiret istekleri mevcuttur. Ne yalnız...

Allahtan Rahmet ve Merhamet Dilemek için Al-i imran Suresi – 8. Ayet

Gerçek bilginlerin duası işte böyle olur. Nasıl ki bir evin temizlenmesi için önce o evin içindeki pislikleri çıkarmak şarttır. Ondan...