Web sitemize hoşgeldiniz, 19 Ocak 2020

Gizemli Dualar

Hac Yolculuğuna Çıkanlara Okunacak Dua

İslâm Dini’nin beş temel esasından biri olan Hac ibadetinindua ile çok yakın bir ilişkisi vardır. Hac ibadetininbaşlangıcından itibaren tamamlanıncaya kadar...

Hastalara Şifa için Dualar

İslâm’ın, titizlikle korunmasını istediği beş esastan biriside hayat ve sıhhattir. Bu nedenle sağlığı korumak vebunun için gerekli tedavi yollarına başvurmak...

Tesbih Çeşitleri

Tesbih çeşitleri 1-)Arapça سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَر Okunuşu:Okunuşu: Subhânallâhi velhamdulillâhi ve lâ ilâhe illallâhu...

Güneş Doğarken Okunacak Dua

Elhamdü lillahillezi cellelene’l-yevme afiyetehu, ve cae bi’ş-şemsi min matlaiha.Allahhümme asbahtü eşhedü leke bima şehidete bihii linefsike, ve şehidet bihı melaiketüke...

Yağmur Duası

Yağmur, insanın ve tabiatın hayatiyeti için büyük önemtaşıyan ilâhî bir nimettir. Yağmur, kültürümüzde bu hayatîöneminden dolayı rahmet olarak anılagelmiştir. Onun...

Küsleri Barıştıran Dargınlıkları Gideren Dua

Sokakta, çarşıda, pazarda, iş yerinde ve meskende süreklidiğer insanlarla sosyal ilişki hâlinde olan insanlar,güven ve huzur içinde hayatlarını sürdürebilmesi için...

Vesvese ve Takıntılar için Okunacak Dua

Vesvese, psikolojik olarak insana arız olan ve bir takıntıhaline gelen hastalıktır. Bu tür rahatsızlığı olanlarıntedavisi için tıbbî çarelere başvurulmalı, psikolojik...

Tehlikeli Zamanlarda Okunacak Dualar

İnsan kendisini tehlikeye atacak her türlü davranıştansakınmalıdır. Bir tehlike ile karşılaştığında bunu en hafif bir şekilde atlatmaya çalışmalı, bu durumdan...

Korkulu Anlarda Okunacak Dua

Korku insanın doğasında var olan bir duygudur. Bu,alınan eğitime ve yetişilen kültür ve çevreye göre değişebilir.İnsan, korkusunu kendi kendisine yenmeye...

Yalnız Olanların Okuyacağı Dua

Yalnızlık Allah’a mahsustur. İnsanlar, hemcinsleri ilehuzurlu, mutlu ve güvenli olurlar. Yalnız kalan veya yalnızlıkduygusu çeken kimseler iç sıkıntısından kurtulmakiçin, kendisine...

Psikolojik Sıkıntılar için Etkili Dua

Ruhsal, zihinsel ve psikolojik bir sıkıntıya düşen kimsetıbbî her türlü çareye başvurmalı, şifa vermesi için deAllah’a dua etmelidir. Peygamberimiz (s.a.s);...

Borcu Çok Olanın Okuması Gereken Rahatlama Duası

Müslüman, harcamasını gelirine göre yapmalı, ödemesıkıntısı çekeceği borçlanma yapmamalıdır. Borcunu ödeyebilmesiiçin gereken gayreti göstermeli, Allah’a da duaetmelidir. Peygamberimiz (s.a.s.), borçlu...

işinde ve Görevinde Başarılı Olmak için Dua

Bir insanın teşebbüs ettiği bir işte, başladığı bir görevdebaşarılı olabilmesi için her şeyden önce çalışması, işin vegörevin gerektirdiği kurallara uyması...

Zorluklarla Baş etmek için Dua

Müslüman, zorluklar karşısında her türlü maddi çarelerebaşvurmalı, tahammül ve sabır göstermeli, gerektiğindedostlarından yardım istemeli, zorlukların üstesindengelmesi için de Allah’a dua...

Öfkelenince Okunacak Dualar

Öfkeye sahip çıkmak önemli bir erdemdir ve kolay birdavranış değildir. Öfkesine hakim olabilenleri Peygamberimiz(s.a.s.);لَيْسَ الشَّدي۪دُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدي۪دُ الَّذ۪ي يَمْلِكُ...

Nazara Göz Değmesine Karşı Okunacak Dua

Peygamberimiz (s.a.s.), الَعَْ حَق “Göz (nazar) haktır”(Buhârî, Tıbb, 36) buyurmuş, yüzünde sarılık gördüğü biri için;“Buna dua okuyun, çünkü kendisinde nazar...

Bela ve Musibetin Gelmemesi için Dua

Sahabeden Ebû’d-Derdâ (r.a.), Peygamberimiz(s.a.s.)’in şöyle dediğini rivayet etmiştir: Kim, şu duayıgündüzün başında okursa akşama kadar; akşamleyin okursa,sabaha kadar kendi başına,...

Sıkıntılı ve Dara Düşülen Zamanlarda Okunacak Dualar

Sahabeden Abdullah ibn Abbas (r.a.) diyor ki; Peygamberimiz(s.a.s.) sıkıntılı zamanlarda şöyle dua ederdi: لَا إِلٰهَ إِلاَّ الٰهّلُ الْعَظي۪مُ الْحَلي۪مُ لَا...