Web sitemize hoşgeldiniz, 14 Ağustos 2020

Gizemli Dualar

Şükür Secdesi

Başa gelen bir felaketten, sıkıntıdan kurtulunduğu veya bir lütuf ve ihsana kavuşulduğu zaman yapılır. Kıbleye dönülür, Allâh-u Ekber denilerek secdeye...

Muradın olması için okunacak dua

Her ne murat olursa olsun, gönlünce dua edilirken: ” Allâhümme inneke Melîkün Muktedîr. Mâ teşâü min emrin yekûn. Fevaffıknî fîmâ...

Malı Ziyanında Okunacak Dua

Malı ziyan olan biri : ” Asâ Rabbünâ en-yübdelinâ hayran minhâ innâ ilâ Rabbinâ râğibûn.” duasını okumaya devam ederse Allah-u...

Kaybı Bulmak için Okunacak Dua

Kaybolan şeyi bulmak için : Allah rızası için 2 rekât namaz kılınır. Her rekâtta 1 Fâtiha ve 1 Yâsîn-i Şerif...

Haksız Yere Tutulduğu Yerden Kurtulmak için Okunacak Dua

Her gün sabah namazından sonra 1000 kere : (Bismi’llâhi’r-Rahmânir-Rahîm) ” Mâşâ-Allâh. Lâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azîm. Hasbün-Allâhü ve ni’mel-Vekil.” Ve yine...

Kısmet Bağlılığı için Dua

Kısmeti bağlı olan birinin her gün 100 kere : ” Allâhümme yâ Rabbî bicâhî sâhibi’l-vesîleti Seyyidinâ ve Nebiyyinâ ve Habîbinâ...

İstihare Namazı ve Duası

Niyet edilerek 2 rekât istihare namazı kılınır. 1 inci rekâtta : 1 Fâtiha, 1 Kâfirun suresi.2 inci rekâtta : 1...

Zenginleşmek için Okunacak Dua

Her perşembe günü, iki namaz vakti arasında Allah (c.c.) rızası için 4 rekât şu şekilde namaz kılınır. 1 inci rekâtta...

Türlü ihtiyaçların Giderilmesi için Bazı Zikirler

Sürekli darlık ve sıkıntı çekiyorsanız Ya Muğni, En Nafi İçiniz sıkılıyor ve göğsünüz daralıyorsa El Basit Bir türlü olayların içinden çıkamıyor ve ne...

Cennetül Esma Duaları

DUALARININ KABUL OLMASINI İSTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDRLER: Bismillâhir-rahmânir-rahıym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün üd uunii estecib leküm. SÖZÜ GEÇMEK,DİLEĞİ MAKBUL...

Helallik Hakkında Sorular ve Cevaplar

Sual: Bir kimse hakkını bana helal etti. Aradan bir müddet geçtikten sonra, sana hakkımı helal etmiyorum dedi. Hangisi geçerlidir?CEVAPİkisi de geçerlidir....

Üzerinde Kul Hakkı Olan Ne Yapmalıdır?

Üzerinde kul hakkı olan buna tevbe için, kul hakkını hemen ödemeli, onunla helalleşmeli, ona iyilik ve dua etmeli. Mal sahibi,...

Kuranı Kerimdeki Dua Ayetleri

“Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle.”  ( Bakara 201) Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır,...

Hz Nuhun Duaları

Sonunda Rabbine dua etti: “Gerçekten ben, yenik düşmüşdurumdayım. Artık Sen (bu kafir toplumdan) intikam al.” (Kamer Suresi, 10) Nuh: “Rabbim,...

Hz ibrahimin Duaları

İbrahim, İsmail’le birlikte Evin (Ka’be’nin) sütunlarını yükselttiğinde (ikisi şöyle dua etmişti): “Rabbimiz bizden (bunu) kabul et. Şüphesiz, Sen işiten ve...

Hz Lutun Duaları

Hani Lut da kavmine şöyle demişti: “Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız-çirkinliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle...

Hz Eyüpün Duaları

Gerçekten, Biz onu sabredici bulduk. O, ne güzel kuldu. Çünkü o, (daima Allah’a) yönelip-dönen biriydi. (Sa’d Suresi, 44) Kulumuz Eyyub’u da...

Hz Yusufun Duaları

Ve üzerine yalandan kan (sürülmüş) olan gömleğini getirdiler. “Hayır” dedi. Nefsiniz, sizi yanıltıp (böyle) bir işe sürüklemiş. Bundan sonra (bana...