Web sitemize hoşgeldiniz, 08 Aralık 2021

Gizemli Dualar

Cuma gecesi “maddi ve manevi zenginlik “için zikir

İstediğini istediği anda dilediği kadar zengin eden ve yarattıklarının her türlü ihtiyaçlarını karşılayan Allah MUĞNİ’dir. Özellikle Cuma geceleri veya (10) cuma gecesi...

Maddi sıkıntılardan kurtulmak için (Her namazın ardından okuyun)

Bir kimse her farz namazlarının ardında bir defa şu duayı okursa hayat boyu borç sıkıntısı çekmez. Bismillahirrahmanırrahıym.”Allahümme inni ükaddimü ileyke...

Rızık genişliği için dua

“Ve terzuku men teşau biğayri hisab  Ve a’tedna leha rızkan kerima  İnnellahe huvel Ğaniyyül Hamid”

Her Namazdan sonra “Es Samed” zikri ile maddi ve manevi isteklere kavuşma

Her Namazdan sonra 134 kere “Ya Samed” zikirini yapan ve yapmaya devam eden kimseler; yeme, içme, uyuma gibi zaruri ihtiyaçlarında ,zorluk ve...

Borçtan kurtaran salevat

Borçtan kurtaran salavat; Okunuşu: Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve rasulike nebiyyir rahmeti ve ala alihi ve sahbihi ve...

Rızkın artması için okunan salevat

Her gün sabah-akşam 500 kere aşağıdaki salevat-ı şerife okunur. “Es-salatü ve’s-selamü aleyke bi adedi ilmil-lah.Ve ala alike ya RasulAllah,ağnini bi-lutfike...

Borçlu kimsenin okuyacağı dua (Peygamberimizin tavsiyesi)

Bu dua ile Allah borçlu ve sıkıntılı kuluna yrdımda bulunur ve sebebler yaratır,kulun borçlarını ödemesine,sıkıntılarının gitmesine ,yoksulluktan kurtulmasına yardım eder.Allah’ın...

Para borcu ödemekte güçlük çekenler için

Para borcu ödemekte güçlük çekenler;yatsı namazından sonra aşağıda tarif edildiği gibi “Allah rızası için” 4 rek’at  namaz kılınır. 1’nci rek’atta...

Geçim sıkıntısı duası(Mustafa Karataş)

Geçim sıkıntısı duası (Mustafa Karataş) Okunuşu: ” Bismi’l-lahi ala nefsi ve mali ve dini.Allahümme raddini bi-kazaike ve barik fi fima kuddire...

Fakirlikten Kurtulma Duası (Mustafa Karataş)

Okunuşu: ” Allahümme inni e’uzu bike min fitneti’n-nari ve azabi’n-nari ve min şerri’l-ğına ve’l-fakr’” Anlamı:” Allah’ım ! Cehennem fitnesinden, sehennme azabından,...

Rızkı artıran ve ahlakı güzelleştiren zikir

Allah’ın EL-VASİ ismi şerifi; Mutlak ve hakiki Vasi; rahmeti, kudreti, affı ve mağfireti geniş ve sonsuz olan anlamındadır. 5 Vakit...

İşlerin açılması için, kazancın artması için

“Bismi’llahi’r-Rahmani’r-Rahim.El-Hakümü’t-tekasür.Hatta zürtümü’l-mekabir.Kella sevfe ta’lemun.Sümme kella sevfe ta’lemün.Kella lev ta’lemune ilme’l-yakin.Le-tarevünne’l-cahim.Sümme letarevün-neha ayne’l-yakin.Sümme letüs’elünne yevme izin anin-na’im.” Anlamı: Rahman Rahim olan...

Her gün rızık için çekilecek zikir

Her gün 618 kere “Ya Allah,Ya Rahman,Ya Rahim celle celalühü” zikrine devam edenleri herkes sever,rızkı artar,ömrü huzur içinde geçer. ER- Rahim :Merhametli,...

İşleri bozulmuş kimseler için “Ya MUIYD Celle Celalühü”

Allah’ın EL-MUIYD İsmi şerifi; Mahlukatı hayattan sonra ölüme, öldükten sonra da tekrar hayata iade eden; öldüren ve dirilten anlamındadır. İşleri bozulmuş...

Zengin olmak için ”La ilahe illallahü’l-Melikü’l-Hakku’l-Mübin”

Bir kimse geçim sıkıntısı çekiyor ise durumunun düzelmesini istiyor ve zengin olmak isitiyorsa her gün 100 defa “La ilahe ilallalahü’l-Melikü’l-Hakku’l-Mübin” zikrini okumaya...

Müşterinin çoğalması için (Bol kazanç için)

Celbi Müşteri ve Bol Kazanç İçin : Ticarethane sahibi olan kimseler sabahları işyerlerini açtıktan sonra aşağıdaki duayı yedi (7) kere...

Rızkın bollaşması için dua

Bismillahirrahmanirrahım.Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, yâ Zel Celâli vel İkram. Es’elüke bismikel azîmil-a’zami, enterzukanî helâlen tayyiben.Allahumme in...

Geçim sıkıntısı çekenler için dua

Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur; Geçim sıkıntısı çekenler her gün evden çıkarken aşağıdaki gibi dua etsin Allahü Teala ona geçim ferahlığı...