Kategori: Hac ve Umre

HACDA TAVAFIN ŞAVTLARI

  HACDA TAVAFIN ŞAVTLARI  1. Şavt:  “Bismillahi Allahü ekber! Allah›m! Sana inanarak, kitabını tasdikleyerek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uyarak işte buradayım… Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce olan Allah’a aittir. Rabbimiz, tavafımızı kabul eyle. Şüphesiz ki sen

HACDA SA’Y DUALARI

  HACDA SA’Y DUALARI  1. Şavt:  “Bismillah! Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur. Rabbimiz, (bunu) bizden kabul eyle. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve bilensin. Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle. Neslimizden de sana teslim olmuş bir ümmet lütfeyle. Bize hacla ilgili vazifelerimizi göster,

Hac ve Umre Sözlüğü

  Hac ve Umre Sözlüğü  1- ÂFÂKÎ Mekke’nin etrafındaki “mîkat” denilen noktaların sınırladığı bölgenin dışında ikâmet eden kimselerdir. 2- ARAFAT Mekke’nin yaklaşık 25 km. güney doğusunda (yaya 6 saat mesafede) Harem sınırları dışında bir bölgenin adıdır. Haccın iki rüknünden biri olan “Vakfe” Zilhicce’nin 9’uncu günü burada yapılır. “Cebel-i rahme” denilen tepe de buradadır. Burada bulunan

HAC BÖLÜMLERİ Devamı

    HAC BÖLÜMLERİ Devamı  MÜZDELiFE’DE AKŞAMLA YATSIYI BiR ARADA BiR VAKiTTE KILMAK Abdullah b. Mâlik (r.a.)’den rivâyete göre, İbn Ömer, Müzdelife’de bir kametle iki namazı bir arada kıldı ve “Rasûlullah (s.a.v.)’in aynı yerde aynı şekilde yaptığını gördüm” dedi. (Buhârî, Hac: 96; Nesâî, Menasik: 190) Saîd b. Cübeyr ve İbn Ömer’den de bu hadisin benzeri rivâyet edilmiştir. ž Tirmîzî: Muhammed

HAC BÖLÜMLERİ

  HAC BÖLÜMLERİ   MEKKE’NIN KUTSALLIĞI Ebû Şüreyh el Adevî (r.a.)’den rivâyete göre: Ebû Şüreyh, Amr b. Saîd’e: -Mekke’ye ordu gönderirken- Ey komutan bana izin ver de sana Rasûlullah (s.a.v.)’in Mekke fethinin ertesi günü söylediği bir sözü anlatayım. Bu sözü benim kulaklarım işitmiş kalbim (aklım) kavramış gözlerim de görmüştür. Rasûlullah (s.a.v.) bu konuşmasına Allah’a hamd ve

Hac ve Umre Hakkında Açıklamalar – Hac Rehberi

Hac ve Umre Hakkında Açıklamalar – Hac Rehberi  İbadet maksadıyla hac mevsiminde Kâbe’yi ziyaret etmeğe Hac denir. Hac mevsiminin dışında Kâbe ziyaret edilirse Umre adı verilir. Hac ibadeti, islamın beş şartından biridir. Farz-i ayn dediğimiz kuvvetli farzlardan olup, kitap ve sünnet ile sabittir. Kîtapdaki yeri Al-î Imran suresinin 97. ayetidir. Bu ayette mevlamız şöyle buyurmaktadır: ” Azık

Hz. Peygamber’in Veda Haccı

Hz. Peygamber’in Veda Haccı  Hac; bir yönüyle formel bir ibadettir. Formel ibadetler, taabbüdîdir. Taabbüdî ibadetlerin bir başka deyişle ibadet-i mersûmelerin; yapılış şekilleri ancak Allah ve Peygamber’in bildirmesi ve öğretmesi ile bilinebilir. Allah ve Peygamber’in bildirdiği şekilde yapılmayan ibadetler makbul olmaz. İbadetlerin makbul olabilmesi için dört şartın birlikte bulunması gerekir:   a) İman “Her kim imanı

Umrenin Yapılışı

Umrenin Yapılışı Sözlükte; ziyaret etmek, uzun ömürlü olmak, evi mamur etmek, bir yerde ikamet etmek, korumak, malı çok olmak ve Allah’a kulluk etmek anlamlarındaki “a-m-r” kökünden türeyen umre; belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girip Kâbe’yi tavaf edip Safa ile Merve arasında sa’y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmak suretiyle yerine getirilen bir ibadettir. Hac

Hacda Arafat da Okunacak Dualar

Türkçe Okunuşu: Allahumme lekel hamdu kellezi tekulu. Allahumme leke salati ve nusuki ve mahyaye ve memati ve ileyke meabi veleke Rabbi turai. Allahumme inni euzu bike min azabil kabri ve vesvesetissadri ve şetatil emri. Allahumme inni euzu bike min şerri matecidu bihirrihu. Türkçe Anlamı: Allah’ım , (Sana dua edip söyleyen) kimsenin dediği gibi Sana hamdolsun.