Korkutan Rüyalardan Sonra Okunması Gereken Dua

Korkutan Rüyalardan Sonra Okunması Gereken Dua

Rüyanın bazan dışı korkulu, içi sevindirici olur. Bazan da içi korkulu olur, ama dışı sevindirici görünür. Yâni, rüyanın görünüşündeki kötülüğe bakıp da korku ve üzüntüye kapılmamalıdır. Hiç belli olmaz, o korkulu rüya, hayırların fethine, şerlerin define işâret olabilir.

Rüya kötüye işâret olduğu yolunda kendisinde şüphe belirirse, hemen şu duâyı okumalıdır:

Allahümme innâ neûzü bike min ameliş-şeytani ve seyyiâtil-ahlâm.

Allahım, şeytanın şerrinden ve rüyanın kötüsünden sana sığınırız.

İster hayra, ister şerre işâret olsun, korkutan rüyalardan sonra umumiyetle şu duâ okunmalı, Allaha sığınmalıdır:

Eûzü bi-kelimatillâhit-tâmmâti min gadabihi ve şerri ibadihi ve min hemezatiş-şeyâtîne ve en yahdurûn.

Abdullah bin Amr, korkulu rüya görenlere bu duâyı okumalarını tavsiye eder, bilmeyenlerin de duâyı yazıp boynuna asardı.