Kulak Çınladığında ve Sevilmeyen Bir Şey Görüldüğünde Okunacak Dua

Kulak Çınladığında ve Sevilmeyen Bir Şey Görüldüğünde Okunacak Dua

SEVİLMEYEN BİR ŞEY GÖRÜLDÜĞÜ ve KULAK ÇINLADIĞINDA VAKİT OKUNACAK DUA

Allâhümme lâ ye’tî bil hasenâti illâ ente ve lâ yüzhibüs seyyiâti illâ ente ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ bil lâhil aliyyil azıym*

 Manası: “Allah’ım! İyiliği, sevabı yaptıran, günahı affeden ancak Zât-ı Ecelli A’lâ’ndır. Günahtan korunmaya, Zât-ı Ecelli A’lâ’na ibadet etmeye kuvvet ve kudret ancak Senin yardımınladır.”

Rasulü Ekrem (s.a.v.) buyuruyor:

Zekerallâhü bi hayrin men zekeranî*

Manası: “Beni hayırla ananı Allah da hayırla ansın.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor:

“Sizden birinizin kulağı çınladığı zaman Allah’ı zik¬redip üzerime salavat getirsin ve (bu duayı) okusun.”