0nbin Zikir Çekmekten Daha Sevaplı Kelimei Tevhid

“zikir”; Allah’ı anmak üzere söylenmesi ve yapılması tavsiye edilen, sözlü ve ameli eylemleri kapsayan davranışların tümüdür. “Gerçek müminler ancak o kimselerdir ki yanlarında Allah zikredilince kalpleri ürperir, kendilerine O’nun âyetleri okununca bu, onların imanlarını artırır ve yalnız Rabb’lerine güvenip dayanırlar…” (Enfâl, 8/2)  

Büyü ve Nazardan Korunmak için Dua Terkibi

Yer gök dua üstüne kurulmuştur. Günlük hayatımızda işlerimizin kolaylaşması, dilek ve isteklerimizin gerçekleşmesi için inanarak mutlaka dua etmeli, ayetleri ve sureleri okumalıyız. Büyü, nazar, cin vs. gibi kötü şeylerden koruyan çeşitli dua terkipleri vardır. Bu terkiplerden birisini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Sıkıntı ve Kederi Gideren Dua

Herhangi bir sıkıntısı bulunan kimse, aşağıda ki özel esmalarla yapılan duayı kendisine vird edinirse sıkıntı ve kederinden kurtulacağı ümit edilir. Ayrıca bu duada bulunan esmaları beyaz bir ipek kumaş üzerine arapça olarak yazarak üzerinde taşırsa onu görenler tarafından sevgi ile karşılanır gıpta edilir…

Ev Almak isteyenlerin Okuyacağı Esmalar

Ev Almak için Dua Dua, besmeleyi şerif ile başlar. Ardından giriş mahiyetinde Arapça bir cümle söylenir. Böylece duanın mukaddimesi tamamlanır. Sonrasında 12 esma başına “ya” nidası getirilerek peş peşe okunur. Esmalar bitince kısa bir dilek duası okunarak ev almak için dua nihayete erdirilir.