Annenin İhtiyacı Var

Ebû’l-Haseni’l-Harkânî (k.s) hazretleri şöyle anlatır: İki kardeş vardı. Bu iki kardeşin hizmete muhtaç bir anneleri vardı. Her gece kardeşlerden biri annenin hizmeti ile meşgul olur, diğeri Allah Teâlâ’ya ibâdet ederdi. Bir akşam, Allah Teâlâ’ya ibâdet kardeş, yaptığı ibâdetten, duyduğu hazdan dolayı kardeşine: Bu gece de anneme sen hizmet et, ben ibâdet edeyim, dedi. Kardeşi kabul

Anzaklı Ömer’în Hikayesi

Türk olmanın nasıl bir şey olduğunu unutanlara hatırlatmak için, Türk olmanın tadına varmak için, lütfen okuyun.  Bu hakiki hikayeyi aktaran, sayın Dr. Ömer Musoğlu 85 yaşındadır ve halen MODA/ İstanbul’da oturmaktadır.  Anzaklı Ömer’in Hikayesini 1957 Yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olup ihtisas yapmak üzere ABD’ye giden doktor Ömer Muşluoğlu, görev yaptığı hanede başından geçen çok

Arslanın da Şerefi Var

Abdülazîz Debbağ hazretleri’ninbir grup talebesi bir yere gitmek için yola çıktılar. Yanlarında eşkıyâ saldırısına karşı koyacak hiç bir şey yoktu. Geceyi tenha ve korkunç bir yerde geçirdiklerinden, içlerinden iki kişi uyumadı. Bunlar yakınlarında bir arslanın dolaştığını fark ettiler. Biri diğerine; -Kimseyi uyandırma sonra paniğe kapılabilirler, dedi. Sabah olunca yakınlarında ölü bir tavşana rastladılar ve yollarına

Hastalıklara Karşı Okunan Şifa Duası

Bismillahirrahmanirrahiym “Allahümme inni es’elüke’l -afiyete fi’d- dünya ve’l ahirati, Allahümme inni es’elüke’l-afve ve’l afiyete fi dini ve dünyaye ve ehli ve mali, Allahümmestur avrati ve amin rav’ati.Allahümmehfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min favki ve e’uzü bi-azamatike en uğtale min tahti.Allahümme ağnini bi!l-ilmi ve zeyyinni bi’l-hilmi ve

Peygamber Efendimizin Dilek Duası ve Dilek Namazı

Peygamber Efendimizin Dilek Duası İçin Tavsiyesi Çocuklarını idarede sıkıntı çeken kişiye Peygamber Efendimiz (s.a.v); “Neden istiğfar etmiyorsun? Ben günde yüz defa istiğfar ederim” buyurmuştur. İstiğfar edileceği zaman manasını düşünüp idrak ederek yüz defa; “Estagfirullah min külli mâ kerihallah, Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh” demelidir. Bu duanın anlamı ise şöyledir: “Razı

Dua Niyetine Okunabilecek Kısa Ayetler

Bakara Suresi 201. Ayeti Okunuşu ve Türkçe Anlamı “Ve minhum men yekûlu rabbenâ âtinâ fîd dunyâ haseneten ve fîl âhirati haseneten ve kınâ azâben nâr(nâri)” “Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle.” Bakara Suresi 250.Ayeti ve Türkçe Anlamı “Babbenâ efrig aleynâ sabren ve sebbit ekdâmenâ vensurnâ alel kavmil kâfirîn(kâfirîne)” “Ey

Dua Nedir? Neden Dua Edilir?

Dua; sözlük anlamında; çağırmak, yardım talep etmek, yalvarmak anlamına gelir. Terim olarak ise, kulun samimi ve içten bir şekilde Allah (c.c)’a sığınmasını ve yakarışını, Allah (c.c)’ın yüceliği karşısında güçsüzlüğünü itiraf etmesini, sevgi ve tazim duyguları içerisinde O’nun lûtfunu, yardımını ve affını dilemesini ifade eder. Allah (c.c)’ın büyüklüğünü dile getirme, O’na yalvarma, hamd etme, şükretme, O’nu övme ve

Dilek İstek Duası

Dua, Allah’a yalvarma, yakarma, ondan maddi ya da manevi bir şeyler isteme demektir. Dua, Allah ile kul arasinda bir iletişim ve iliski biçimidir. Aslında her ibadet bir duadır; çünkü her ibadette bir dua veya dua biçimi yer alır. Bu anlamda Peygamberimiz (s.a.v) “Dua, ibadetin özüdür.” buyurur.  DİLEK DUASI OKUNUŞU Estagfirullah min külli mâ kerihallah, Estagfirullahel’azîm ellezî lâ

Peygamberimizin Uyumadan Önce Okuduğu Dua

Peygamber Efendimiz (s.a.v) uyumadan önce ve uyanınca bazı özel dualar etmiş, bu duaları bizim de okumamızı istemiştir. Söz gelimi yatmadan önce Felâk ve Nâs sûrelerini okuyarak avucuna üflemesi ve ardından elleriyle bütün vücudunu sıvazlaması (Buhârî, Deavât, 12), uyandıktan sonra ise Âl-i İmrân sûresinin son on ayetini okuması (Buhârî, Tefsîr, 20) onun uykuya dair özel uygulamalarına örnektir. Dolayısıyla dua vasıtasıyla

Hamilelikte Okunan Dua Ayetleri

Saffât Suresi 100. Ayeti ve Türkçe Anlamı “Rabbi heb lî mines sâlihîn(sâlihîne).” Rabbim, bana salihlerden (evlâtlar) bağışla. Âl-i İmran Suresi 38. Ayeti ve Türkçe Anlamı “Hunâlike deâ zekeriyyâ rabbeh(rabbehu), kâle rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeh(tayyibeten), inneke semîud duâ’(duâi).” Orada Zekeriya Rabbine dua etti: “Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin” dedi.