EL-METİN

EL-METİN “Çok sağlam” anlamına gelen bu “el-Metin” ismi celili Kur’ân-ı Kerim’de Rabbimizin ismi olarak bir defa geçer: “Şüphesiz Allah rızık veren, çok kuvvetli, çok sağlamdır” (Zariyat 58). Bu surede insanlar ve cinleri Allah’a ibadet etmeleri için yarattığını, onlardan rızık istemediğini haber verdikten sonra rızık verenin güçlü ve sağlam Allah olduğunu haber veriyor. El Kavi ile

EL-MUKADDİM – EL-MUAHHİR

EL-MUKADDİM – EL-MUAHHİR “Öne geçiren, sonra bırakan” anlamlarına gelen bu iki isim Kur’anı kerimde bu haliyle geçmez. Ancak fiil olarak geçer. Kaf 28 de Kaddemtü fiili, İbrahim 41 de Mükaddim ve Muahhirin Allah olduğu bize bildirilir. Hz. Adem’i ve çocuklarını önce yaratan , bizleride sona bırakıp 2000 li yıllarda yaşatan Allah’dır. Bizi bizden sonrakilerin önüne

EL-MUBDİ – EL-MUİD

EL-MUBDİ – EL-MUİD “Malzemesiz ve modelsiz yaratan” anlamına gelen “el-Mübdi” ismi şerifi Kur’an-ı Kerim’de el-Mübdi olarak geçmez. Yarattı ve yaratır anlamında fiil olarak 11 defa geçer. “İlk haline döndüren” anlamına gelen “el-Muid” ismi şerifi de Kur’an-ı Kerim’de 11 defa, iade eder, iade ederiz anlamına gelen fiil halinde geçer. Kainat yokken Allah vardı. Kainattaki her şeyi

EL-MUCİB

EL-MUCİB “Duaları kabul eden, istekleri yerine getiren” anlamına gelen “el-Mücib” ismi cemili Kur’anı kerimde bir yerde geçer. “Ondan af talebinde bulunun. Sonra ona tevbe edin. Şüphesiz benim Rabbim yakındır, kabul edendir.” (Hud 61) Bize bizden daha yakın olan Rabbimize dualarımız, isteklerimizde bizim kaderimizdir. “Bana dua edin size karşılık vereyim” (Mü’min 60) buyurur. İbadetlerimizin özü olan

EL-ĞANİ – EL-MUĞNİ

EL-ĞANİ – EL-MUĞNİ “Zengin” ve “zengin yapan” anlamlarına gelen bu iki ismi şerifinden “el –Ganiyy” ismi Kuran-ı Kerim’de 18 defa geçmekte . “Ey insanlar ,Allah’a muhtaç olanlar sizlersiniz. Allah ise zengindir ,Öğülmeye layıktır.” (Fatır 15) El-Muğni; zengin eden ismi Kur’an’da bu kalıpda geçmez ama “Zengin eden de memnun eden de O dur” (Necm 48) ayetinde

EL-MUHSİ

EL-MUHSİ “Her şeyin sayısını bilen” anlamına gelen “el-Muhsi” ismi şerifi Kur’anı kerimde el-Muhsi olarak geçmiyor. Fakat “Allah her şeyi teker teker saydı” anlamında ayetler indirdi. (Cin 28, Meryem 94, Yasin 12, Nebe 29) Biz insanlık ailesi bu kadar gelişmiş teknolojiye rağmen yeryüzünün en değerli varlığı olan insanların sayımını tamamlamış değiliz. Çiçekler, böcekler, yıldızların sayımıda yapılmış

EL-MUHYİ – EL-MUMİT

EL-MUHYİ – EL-MUMİT “Can veren” anlamına gelen “el-Muhyi” ismi cemili Kur’an-ı Kerim’de 2 defa geçmekte. (Rum 50, Fussilet 39) “Şüphesiz O ölüleri diriltecektir. O her şeye gücü yetendir” (Fussilet 39) “Öldüren, can alan” anlamına gelen “el-Mümit” ismi celili de Kur’an-ı Kerim’de öldürdü, öldürür fiilleriyle geçmekte. İnsanoğlu bugüne kadar bir tek canlı yaratamamıştır. Bir tek canlının

EL-MUBDİ – EL-MUİD

EL-MUBDİ – EL-MUİD “Malzemesiz ve modelsiz yaratan” anlamına gelen “el-Mübdi” ismi şerifi Kur’an-ı Kerim’de el-Mübdi olarak geçmez. Yarattı ve yaratır anlamında fiil olarak 11 defa geçer. “İlk haline döndüren” anlamına gelen “el-Muid” ismi şerifi de Kur’an-ı Kerim’de 11 defa, iade eder, iade ederiz anlamına gelen fiil halinde geçer. Kainat yokken Allah vardı. Kainattaki her şeyi

EL-MUİZZ EL-MUZİLL

EL-MUİZZ EL-MUZİLL “Kur’anı Kerimde Ali İmran suresi 26 da “Deki: Ey mülkün sahibi Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Sen her şeye Kadirsin” ayetinde dilediğini zelil edenin Allah olduğunu haber verir. “İzzet Allah’a, Rasulüne ve Mü’minlere aittir” (Münafikun 8) ayetinden anladığımıza göre Müslüman bir insanın

EL-MUKADDİM – EL-MUAHHİR

EL-MUKADDİM – EL-MUAHHİR “Öne geçiren, sonra bırakan” anlamlarına gelen bu iki isim Kur’anı kerimde bu haliyle geçmez. Ancak fiil olarak geçer. Kaf 28 de Kaddemtü fiili, İbrahim 41 de Mükaddim ve Muahhirin Allah olduğu bize bildirilir. Hz. Adem’i ve çocuklarını önce yaratan , bizleride sona bırakıp 2000 li yıllarda yaşatan Allah’dır. Bizi bizden sonrakilerin önüne