Hamilelikte Yapılan Zikirler ve Kolay Doğum için Dua

Hamilelik döneminde “el-Musavvir (c.c)” zikri çokça çekilmelidir Hamile bayanlar ellerini bebeğin üzerine koyarak el-Musavvir (c.c) zikrine devam ederlerse inşallah bu doğacak çocuk da bu esma-i İlahiye ile güzel ve sağlıklı olur. (Mecmuatül Ahzab, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi) Eller karına konup, 99 kere “Ya Mübdî(c.c)”(Varlık veren) denir. Devamlı, “Ya Berr (c.c)” (Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan) denir. Her gün 121

Sıkıntılı Zamanlarda Okunacak Dua

Bedene kan pompalayarak organların hayat kaynağı olan kalp, manevi hayatımızın da merkezidir. Her türlü olumlu ve olumsuz duyguyu birlikte barındıran kalbin asıl görevi Allah’ı tanımaktır. Sürekli değişen duygularımızın odak noktası olan kalbi, Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle anlatır: “Kalbe kalp denilmesinin sebebi, onun çok değişken olmasındandır. Kalp, çöldeki bir ağacın üzerinde asılı kalan kuş tüyü

Asalet & Terbiye

Firavun’un kahinleri, saltanatı yıkacak çocuğun dünyaya geldiğini kendisine haber verdiler. Firavun ölmemek için öldürmek sevdasına kapıldı. O sene dünyaya gelen erkek çocuklarını, kılıçtan geçirtmeye başladı.  Cellatlar; sokak sokak, ev ev dehşet ve ölüm saçıyorlardı. Kadının biri, doğum sancıları başlayınca, mağaraya vardı ve çocuğunu orada dünyaya getirdi. Çocuğunun, gözünün önünde öldürülmesinden korktuğu için orada bırakarak evine

Asi Kadınla Sert Gagalı Kuş

Kadının birinin tek bir oğlu vardı. Günün birinde genç delikanlı ağır bir hastalığa yakalanır. İki gözü iki çeşme, oğlunun yastığı başında ağlayarak uykusuz geceleri ağaran tanyerine bağlarken oğluna şifa vermesi için Allah’ına durmadan dua ediyordu.   Bir gün oğlu iyileştiği takdirde canlı olarak yedi günlüğüne mezara girmeyi Allah’a adadı. Günlerden bir gün kadının neredeyse ümidini tamamen

Dini Hikayeler Asil Ruh

1854 senesi kış aylarında Silistre kalesini muhasara eden Ruslar, bir avuç Osmanlı askeri karşısında zor durumlara düşmüşlerdi. Ağır kış şartlarında erzakları tükenmiş, çoğu açlık ve soğuktan kırılıyordu.  Zabitlerine: -Açız!… ekmek, ekmek… diye bağırdıklarında, zabitler: -İşte kale… zaptedin, orada karnınızı doyurun… diye cevap veriyorlardı.  Nihayet aç kalan Rus askerleri Osmanlı siperlerine yanaşarak: -Ekmek… diye cılız ve

Nazardan Korunmak için Okunan Dua

Nazar Nedir? – Nazar Duası Var Mıdır? Kıskanç veya hasetle bakan bir kimsenin bakışlarından nazar değebilir. Nazar bir insana değebileceği gibi bitkilere, hayvanlara hatta cansız olan eşyalara bile değebilir. Nazar Duası (Nazarlardan Korunmak İçin Okunan Dua) Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Kalem Suresi 51. Ve 52. Ayetleri Nazar Hakkındadır. “Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ

Hz Muhammedin Nazara Karşı Okuduğu Dua

Nazar Nedir? – Nazar Duası Var Mıdır? Kıskanç veya hasetle bakan bir kimsenin bakışlarından nazar değebilir. Nazar bir insana değebileceği gibi bitkilere, hayvanlara hatta cansız olan eşyalara bile değebilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Nazara Karşı Okuduğu Dua Peygamber Efendimiz (s.a.v) torunları Hz. Hasan ve Hüseyin’e nazar değmemesi ve her türlü şerlerden korunması için dua ettiği nakledilmektedir. “Euzu bi

Kuranı Kerimden Dua Ayetleri

Dua, bizleri Allah (c.c)’a yaklaştıran en güzel amellerden birisidir. Aynı zamanda bizim tüm düşmanlarımıza karşı en büyük silahımızdır. Kur’an-l Kerim’de bazı ayetler dua ayetleri olarak da bilinirler.  Allah ( c.c) okumuş olduğumuz duaları kabul eylesin inşaallah. Amin. Bakara Suresi 201. Ayeti Okunuşu ve Türkçe Anlamı “Ve minhum men yekûlu rabbenâ âtinâ fîd dunyâ haseneten ve

Türkçe Şükür Duaları

Şükür, Yüce Allah’ın sayısız nimetlerine karşı kalp, dil ve beden ile övgüde ve teşekkürde bulunma, nimetleri saygı ile itiraf etmedir. Kalbin şükrü, nimetleri verenin Allah olduğuna inanmak; dilin şükrü, Allah’ın verdiği nimetlere hamd etmek; bedenin şükrü, varlığını Allah’ın rızasına uygun bir şekilde sürdürmek, namaz, oruç gibi ibadetleri eda etmek ve O’nun yasaklarından uzak durup buyruklarını yerine getirmek; malın şükrü ise sadaka ve zekât vermektir.

Peygamberimizin Tövbe Duası

Tövbe, Dinî inanç ve yaşayışı yeniden ihya etmenin ve Allah ile bozulan ilişkileri onarmanın yoludur. İçten ve samimi olarak yapılan tövbe, hem bir ibadettir hem de kaybedilmiş değerleri yeniden kazanma vasıtasıdır. Yüce Allah (c.c)’ın kullarına lütfettiği “tevbe-istiğfar”, içinde bulunulan durumdan kurtulmak için bir “rahmet kapısı”dır. Tövbenin özünde pişmanlık vardır. Hakiki bir tövbe için nefsin kendisi ile hesaplaşması, mücadele etmesi gerekir.  Tövbe Duası,  ise tövbe’den