Web sitemize hoşgeldiniz, 05 Şubat 2023
Gizemli Dualar
Anasayfa » Peygamberler » Peygamberimizin Mübarek isimleri

Peygamberimizin Mübarek isimleri

Allâhümme salli ve sellim ve bârik ‘alâ men ismühû seyyidünâ Muhammed (s.a.v.), Ahmed (s.a.v.), Hâmid (s.a.v.), Mahmûd (s.a.v.), Ahyed (s.a.v.),

Vahîd (s.a.v.), Mâh (s.a.v.), Hâşir (s.a.v.), Âkib (s.a.v.), Tâhâ (s.a.v.), Yâsîn (s.a.v.), Tâhir (s.a.v.), Mutahher (s.a.v.), Tayyib (s.a.v.), Seyyid (s.a.v.), Resûl (s.a.v.), Nebî (s.a.v.), Resûlü’r-rahmeh (s.a.v.), Gayyim (s.a.v.), Câmi’ (s.a.v.), Müktef (s.a.v.), Mügaffin (s.a.v.), Resûlü’l-Melâhim (s.a.v.), Resûlü’r-râhah (s.a.v.), Kâmil (s.a.v.), İklîl (s.a.v.), Müddessir (s.a.v.), Müzzemmil (s.a.v.), Abdullah (s.a.v.), Habîbullah (s.a.v.), Safiyyullah (s.a.v.), Neciyyullah (s.a.v.), Kelîmullah (s.a.v.), Hâtemü’l Enbiyâ (s.a.v.), Hâtemü’r-Rusül (s.a.v.), Muhyîn (s.a.v.), Müneccin (s.a.v.), Müzekkir (s.a.v.), Nâsir (s.a.v.), Mensûr (s.a.v.), Nebiyyü’r-rahmeh (s.a.v.), Nebiyyü’t-Tevbe (s.a.v.), Harîsun aleyküm (s.a.v.), Ma’lum (s.a.v.), Şehîr (s.a.v.), Şâhid (s.a.v.), Şehîd (s.a.v.), Meşhûd (s.a.v.), Beşîr (s.a.v.), Mübeşşir (s.a.v.), Nezîr (s.a.v.), Münzîr (s.a.v.), Nûr (s.a.v.), Sirâc (s.a.v.), Misbâh (s.a.v.), Hüdâ (s.a.v.), Mehdiyy (s.a.v.), Münîr (s.a.v.), Dâ’ (s.a.v.), Med’uvv (s.a.v.), Mücîb (s.a.v.), Mücâb (s.a.v.), Hafiyy (s.a.v.), Afüvv (s.a.v.), Veliyy (s.a.v.), Hakk (s.a.v.), Kaviyy (s.a.v.), Emîn (s.a.v.), Me’mûn (s.a.v.), Kerîm (s.a.v.), Mükerrem (s.a.v.), Mekîn (s.a.v.), Metîn (s.a.v.), Mübîn (s.a.v.), Müemmil (s.a.v.), Vesûl (s.a.v.), Zû-kuvveh (s.a.v.), Zû-hurmeh (s.a.v.), Zû-mekâneh (s.a.v.), Zû-‘izz (s.a.v.), Zû fadl (s.a.v.), Muta’ (s.a.v.), Muti’ (s.a.v.), Kademü Sıdk (s.a.v.), Rahmeh (s.a.v.), Büşrâ (s.a.v.), Ğavs (s.a.v.), Ğays (s.a.v.), Ğıyâs (s.a.v.), Ni’metullah (s.a.v.), Hediyyetullah (s.a.v.), Urvetü’l Vüskâ (s.a.v.), Sırâtullah (s.a.v.), Sırâtun Müstegîm (s.a.v.), Zikrullah (s.a.v.), Seyfullah (s.a.v.), Hizbullah (s.a.v.), en-Necmü’s-Sâkib (s.a.v.), Mustafâ (s.a.v.), Müctebâ (s.a.v.), Müntekâ (s.a.v.), Ümmiyy (s.a.v.), Muhtar (s.a.v.), Ecîr (s.a.v.), Cebbâr (s.a.v.), Ebu’l Kâsım (s.a.v.), Ebu’t-Tâhir (s.a.v.), Ebu’t-Tayyib (s.a.v.), Ebû İbrâhim (s.a.v.), Müşeffa’ (s.a.v.), Şefi’ (s.a.v.), Sâlih (s.a.v.), Müslih (s.a.v.), Müheymin (s.a.v.), Sâdık (s.a.v.), Musaddık (s.a.v.), Sıdk (s.a.v.), Seyyidü’l Mürselîn (s.a.v.), İmâmü’l Müttegîn (s.a.v.), Kâidü’l ğurri’l muhaccelîn (s.a.v.), Halîlü’r-Rahmân (s.a.v.), Berr (s.a.v.), Müberr (s.a.v.), Vecîh (s.a.v.), Nesîh (s.a.v.), Nâsih (s.a.v.), Vekîl (s.a.v.), Mütevekkil (s.a.v.), Kefîl (s.a.v.), Şefîg (s.a.v.), Mugîmü’ssünneh (s.a.v.), Mugaddes (s.a.v.), Rûhu’l Gudüs (s.a.v.) Rûhu’l Hakk (s.a.v.), Rûhu’l Gıst (s.a.v.), Kâf (s.a.v.), Mugaddem (s.a.v.), Azîz (s.a.v.), Fâdıl (s.a.v.), Mufaddal (s.a.v.), Fâtih (s.a.v.), Miftâh (s.a.v.), Miftâhu’r-Rahmeh (s.a.v.), Miftâhu’l-Cenneh (s.a.v.), Alemü’l Îmân (s.a.v.), Alemü’l Yakîn (s.a.v.), Delîlü’l Hayrât (s.a.v.), Musahhihü’l Hasenât (s.a.v.), Mugîlü’l Aserât (s.a.v.), Safûhun ‘an’iz-zellât (s.a.v.), Sâhibü’ş-Şefâah (s.a.v.), Sâhibü’l Makâm (s.a.v.), Sâhibu’l Kadem (s.a.v.), Mahsûsun bi’l-‘İzz (s.a.v.), Mahsûsun bi’l Mecd (s.a.v.), Mahsûsun bi’ş-Şeref (s.a.v.), Sâhibu’l Vesîleh (s.a.v.), Sâhibu’s Seyf (s.a.v.), Sâhibu’l Fadîleh (s.a.v.), Sâhibu’l İzâr (s.a.v.), Sâhibu’l Hucceh (s.a.v.), Sâhibu’s Sultân (s.a.v.), Sâhibu’r-Ridâ (s.a.v.), Sâhibu’d Deracete’rrâfiah (s.a.v.), Sâhibu’t-Tâc (s.a.v.), Sâhibu’l Miğfer (s.a.v.), Sâhibu’l-Liva’ (s.a.v.), Sâhibu’l Mi’râc (s.a.v.), Sâhibu’l Kadîb (s.a.v.), Sâhibu’l Burâk (s.a.v.), Sâhibu’l Hâtem (s.a.v.), Sâhibu’l Alâmeh (s.a.v.), Sâhibu’l Burhân (s.a.v.) Sâhibu’l Beyân (s.a.v.), Fasîhu’l Lisân (s.a.v.) Mutahheru’l Cenân (s.a.v.), Raûf (s.a.v.), Rahîm (s.a.v.), Üzünün Hayr (s.a.v.), Sahîhu’l İslâm (s.a.v.), Seyyidü’l Kevneyn (s.a.v.), Aynu’n Na’îm (s.a.v.), Aynu’l Ğurr (s.a.v.), Sa’dullah (s.a.v.), Sa’dul-halk (s.a.v.), Hatîbü’l Ümem (s.a.v.), Alemü’l Hüdâ (s.a.v.), Kâşifu’l Kurab (s.a.v.), Râfiu’r-ruteb (s.a.v.), ‘İzzü’l-Arab (s.a.v.), Sâhibü’l Ferac (sallallâhu aleyhi ve sellem).

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar
  1. ali dedi ki:

    teşekkürler
    Efendimiz Aleyhisselamın bu mübarek isimlerinin hangi kaynaktan alındığını öğrenmeme mümkün mü