Rüzgar Eserken Okunacak Etkili Bir Dua

Hazreti Ayşe’nin anlattığına göre Peygamber Efendimiz , rüzgar estiğinde ve gökyüzünde siyah bir bulut gördüğü zaman korkusundan yüzünün rengi değişir, bazen o buluta karşı durur bakar, bazen geri döner, eve girer çıkardı. Yağmur yağdığında ise rahatlardı. Bunlar bir endişe alameti idi. Hazreti Ayşe bunun sebebini öğrenmek isteyince Rasul-i Ekrem Efendimiz: 

“Ne bileyim, belki bu kara bulut Ad kavmine geldiği gibi bir azab olur. Onlar gördükleri siyah bulutu yağmur yağdıracak bir bulut zannetmişlerdi; ama o elim bir azab getirdi.” (Buhârî, Tefsîr, 46/2; Müslim, İstiskâ, 14-16)

Yine Hazreti Ayşe validemizden şöyle bir hadis nakledilir:

Rüzgar şiddetli estiği zaman Rasulullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyururdu:

“Allah’ım! Sen’den bu rüzgarın, bu rüzgarın içinde bulunan şeylerin ve Sen’in gönderdiğin şeylerin hayırlı olmasını istiyorum. Bu rüzgarın, içinde bulunan şeylerin ve Sen’in gönderdiğin şeylerin şerrinden de Sana sığınırım.” (Müslim, İstiskâ, 15)

Peygamber Efendimiz her an böyle bir teyakkuz halinde olmuş ve ümmetinin de bu halet-i ruhiyede olmasını murat etmiştir.

Allahummec’alhâ rîhan velâ tec’alhâ reyhânen.

Türkçe Anlamı:

“Allah’ım, bunu rüzgar kıl, azap kılma.”

Açıklama:

Geçmiş kavimlerden Ad, Semud gibi kavimler rüzgarla helâk olmuşlardı. Kur’an-ı Kerim’de gereken açıklamalar mevcuttur. Bu bakımdan şiddetli rüzgar estiğinde bu duaya devam etmemiz faydalı olacaktır.