Şeker Hastalığına okunacak süre ve dualar

Şeker Hastalığına okunacak süre ve dualar

Günümüzde  bu hastalığa yakalanan ve muztarip olan bir  çok hasta var. Şifa diliyorum. Bu hastalık için faydalı olucak bir kaynaktan aldığım  dualar aşağıda  dilerim şifa olur  tüm şeker  hastalarına. Aşağıda  yazdığım sureler ve Âyet-i Kerimler suya okunup hastanın  7 yada  21  gün içmesi sağlanır.

Önce “Beynine”  süresi baştan sona  okunur ve suya  üflenir.

Daha sonra  “Âyetel Kürsi “okunur.daha sonra aşağıdaki Âyet-i Kerim okunur. Hümeze  süresi son üç ayeti.” Elleti tettaliu alel ef’ideh,inneha aleyhim mü’sadetün fi amedin  mümeddedeh”En son olarak tevbe süresi’nin son iki  ayeti okunur.””Lekad caeküm rasulün min enfisiküm….” sonuna  kadar.Bu su devamlı tekararlanır hastaya  içirilir.“Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun), aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm(rahîmun).”“Fe in tevellev fe kul hasbiyallâh(hasbiyallâhu), lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîmi).”