Web sitemize hoşgeldiniz, 03 Temmuz 2022
Gizemli Dualar
Anasayfa » Etiket: Ahiret Saadeti için Okunacak Dua

Ahiret Saadeti için Okunacak Dua

Her gün 1 kere ; ” Eûzü bi-kelimâti’l-lâhi’t-tâmmeti min şerri mâ halâk.” Bu duayı okuyan hem dünyada, hem de ahirette...
Her sabah 1 kere ; “Allâhümme bike asbahnâ ve bike emseynâ ve bike nahyâ ve bike nemûtü ve ileyke’n-nüşûr.” duasını...
5 vakit namazın ardından : 3 kere ; ” Estağfirullâhellezî lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayye’l-Kayyûme ve etûbüileyh.”3 kere ; ” Estağfirullâhe’l-Azîme’l Kerîme’l-lezi lâ...
Her gün : 10  kere ; ” Allâhümme, ecirnâ min hizyi’d-dünyâ ve azabı’l-âhirati.”10  kere ; ” Allâhümme innî eûzü’bike mindîyki’d-dünyâ ve dîykı...
Sabah namazının ardından : 1 kere ; ” Allâhümme salli alâ Muhammedin ve a’lâ âli Muhammed.”10 kere ; ” Lâ ilâhe illâllâhu...
5 vakit namazın ardından : ” Eûzü bi’llâhimine’ş-şeytâni’r-racîm. Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.El-hamdü lillâhi Rabbi’l-Âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmüalâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma’in....