Etiket: ihlas

Teravih Namazı Hakkında

Teravih Namazı Hakkında  Teravih namazı kaç rekâttır? Cemaatle kılmak gerekir mi? Peygamber efendimiz, 3-4 gün teravihi cemaatle kıldırdı, daha sonra evden çıkmadı. Sebebi sorulunca, (Teravih namazının size farz olacağından korktuğum için, evden çıkmadım) buyurdu. (Buharî) Teravihin 20 rekât oluşu ve cemaatle kılınması hadis-i şerifle bildirilmiştir. Sünnet olduğu icma ile sabittir. (Merakıl-felah şerhi) Peygamber efendimiz, teravihi, 8, 12 ve 20 rekât olarak

Dilek ve istekler için Anahtar Secde Namazı

Dilek ve istekler için Anahtar Secde Namazı  Dilek ve istekler için mutlaka yapılması gereken önemli bir secde namazı. Tabi burada yalvararak istemek yani gönülden istemek çok önemli gelelim namaza.. ŞÖYLE Kİ: 2 rekat ALLAH rızası için hacet namazı kılıyorsunuz.  1. rekatta fatiha ihlas ve sonra subhanallahüvelhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber içinizden geldiği kadar okuyorsunuz.  2. rekatta

ilim irfan Sahipleriyle Buluşma Anında Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim, Allahummec’me’nâ alâ ehlil ilmi vel ma ‘rifeti vel vilâyeti velhusûsiyyeti vel istifâiyyeti bi hüsnil edebi vel ihlâsi fil kasdi vettevfîki fil metâlibi. Ve es’elüke bina tarîka’ssünneti ve cennibnâ tarîkei bid’ati, ve veffiknâ lil fehmi anke ve hüsnel i’tikâdi fil îmani bi esmâike ve sıfâtike  Açıklama: Bu duanın önemi çok büyüktür. Hangi niyetle