Web sitemize hoşgeldiniz, 22 Mayıs 2022

"kıssadan hisse" ile Etiketlenen Konular

Benim Sonum Ne Olacak – Menkıbe

Ali Bekka hazretleri çok ağlardı. Öyle ki, gözyaşı tuzlu olduğu için yüzünde aktığı yerde iz bırakmıştı, yani devamlı aktığı için...

Çürük Elma için Ne istersin – Menkıbe

Bir zimmi, Sultan İkinci Murad Hana der ki:– Bir maruzatım var Padişahım, müsaade buyurun anlatayım?– Elbette, söyle nedir maruzatın?– Askerleriniz...

Böyle Ucuz Saltanat Bize Lazım Değil _ Menkıbe

Laleli Camiini Sultan 3.Mustafa (Padişahlığı 1757-74 yılları arasıdır) yaptırmıştır. Sultan Mustafa bu camii yaptırırken çevrede Laleli Baba namında evliya bir zatın yaşadığını öğrendi. İçinde...

Yüz Altın Hediyemi Versenize – Menkıbe

Bir tüccar sahrada bir yerden bir yere giderken, içinde 800 altın olan, altın torbası heybeden düşer kaybolur. Aramalara rağmen bulamaz....

Sakın insanların içine Girme – Dini Hikayeler

Harun Reşid, Behlül Dânâ’nın kulübesine gelir ve ona insanlardan niye kaçtığını, saraya niçin gelmediğini sorar. Behlül susar. Harun Reşid saraya...

Fidanlar Şimdiden Meyve Verdi

Bir hükümdar maiyetiyle birlikte gezintiye çıkmıştı. Yolu üzerindeki bir köyde çok yaşlı bir adamın tarlasına fidan dikmekle meşgul olduğunu gördü,...

Dört Kuş Dört Arzu – Menkıbeler

Bir gün İbrahim aleyhisselam, kokmuş, parçalanmış bir ceset görüp, Allahü teâlâya der ki:– Ya Rabbi, parçalanmış bu cesedi elbette diriltirsin....

Bizden Ne işittiyse Hemen inandı – Dini Hikayeler

Anadolu’da yetişen en büyük velilerden biri olan Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin talebelerinden biri de, Fatih’in hocalarından Akşemseddin idi. Hacı Bayram...

AbdülKadir Geylani Hazretlerini Ağlatan Olay

Abdülkadir Geylani Hazretlerine birisi bir köle hediye ediyor, diyor ki: “Bu köleyi alın, zatınıza hizmetçi olsun.”Köle, hiçbir hakkı olmayan, efendisinin...

CÖMERTLiK iMTiHANI

Yemen hükümdarı, oldukça cömert idi. İhsanları her yere yayılmasına rağmen, Hatim-i Tai’nin cömertliğinden bahsedilmesine tahammül edemez. Sarayında herkese büyük bir...