Web sitemize hoşgeldiniz, 13 Ağustos 2022
Gizemli Dualar
Anasayfa » Etiket: kuranı kerim (Sayfa 6)

kuranı kerim

Hz Zekeriya’nın Duaları  Hz Zekeriya ‘nın Duası; Hz. Musa ile Hz. Harun’un babası olan İmran’ın hanımı hamile kalınca, “Rabbim! Karnımdakini...
Hz Süleyman’ın Duaları  Hz Süleyman ‘ın Duası : Kuş ve karınca dilini bilen, hükümdar peygamberlerden biri olan, insanlardan, cinlerden ve kuşlardan...
Af ve Mağfiret Duası  Af: Günaha ceza vermemektir. Mağfiret ise: tamamen örtmektir. Bazı zaman bir günaha ceza verilmekten vazgeçilir ama günah...
Cuma Günü Okunacak Zikir Ve Dualar  Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir....
Seyyidül istiğfar    Okunuşu: “Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve...
Maun Suresi Anlamı ve Tefsiri  Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Era’eytellezî yükezzibü biddîn 2- Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm 3- Velâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn 4-...
Kevser Suresi Anlamı ve Tefsiri  Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İnnâ a’taynâkel kevser 2- Fesalli lirabbike venhar 3- İnne şânieke hüvel’ebter Anlamı...
Kafirun Suresi Anlamı ve Tefsiri  Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul yâ eyyühel kâfirûn 2- Lâ  a’büdü mâ ta’büdûn 3- Ve lâ...
Başarı için Mearic Suresi Anlamı ve Tefsiri Her konuda başarıya ulaşmak için Mearic suresi 180 defa okunur.  Mearic Suresini sürekli...
Nasr Suresi Anlamı ve Tefsiri  Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- İzâ câe nasrullâhi ve’l-fethu. 2- Ve raeyte’n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. 3- Fe...
Tebbet Suresi Anlamı ve Tefsiri    Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. 2- Mâ ağnâ ‘anhu mâluhû ve...
Kadir Suresi, Anlamı ve Tefsiri  Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr 2- Ve ma edrake ma leyletülkadr 3- Leyletülkadri...
Fetih Suresi ve Faziletleri  1. İnna fetahna leke fetham mübına 2. Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma...
Fakirlikten Kurtulmak için Rahman Suresi ve Faziletleri  Kim Rahman Suresi’ni okur ve hacetini Allah’tan isterse, Allah c.c. onun istediği haceti verir....
Sevdiğine Kavuşmak ve Zenginlik İçin Duha Suresi  Duha Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vedduha 2- Velleyli iza seca 3- Ma vedde’ake...
Banyoya Girerken Okunacak Dua  Banyoya girerken şu duâ okunur: “Allahumme innî es’eluke min’el-cenneti ve naîmihâ ve eûzu bike mine’n-nâri ve...
ALLAH ıslah Etsin Demek Doğru mudur?  Allah ıslah etsin Sual: (Allah ıslah etsin ifadesi çok sakıncalıdır; çünkü Allah ıslah ederse azapla...
Kehf Suresinin Son Ayetinin Fazileti   Euzubillâhimineşşeytanirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. Gul innemâ ene beşerum-mislukum yuhâ ileyye ennemâ ilâhukum ilahuv-vahid. Femen kâne yercûligâ e rabbihî felya°mel amelen sâlihav-ve lâ yuşrik...