Dini bize tebliğ eden Resulullah (s.a.s.) şüphesiz dini en iyi anlayan ve en iyi yaşayandır.