Web sitemize hoşgeldiniz, 03 Aralık 2021

"PEYGAMBER DUASI" ile Etiketlenen Konular

Peygamberimizin Duası

Hz. Âişe (r.anhâ)’dan rivâyete göre, Nebî (s.a.v.) şöyle duâ ederdi:

Hz. Adem’in Duası (Peygamberlerin Duaları)

Hz. Adem’in Duası (Peygamberlerin Duaları) Türkçe Okunuşu: Yâ men yukallibu’lleyle vennehâr, yâ men halaka’zzulümâti vennur, yâ men ce’alezılle vel harûr...

Hz. Adem’in Duası (Peygamberlerin Duaları)

Hz. Adem’in Duası (Peygamberlerin Duaları) Türkçe Okunuşu: Allahumme inneke ta’lemü sırrî ve alâniyeti, fakbel ma’zireti, ve ta’lemü hâcetî fe a’tinî...

Hz. Adem’in Duası (Peygamberlerin Duaları)

Hz. Adem’in Duası (Peygamberlerin Duaları) Türkçe Okunuşu: Li külli hevlin lâ ilâhe illallahu ve likülli hemmin ve ğammin mâşâallah ve...

Peygamber Efendimizin Duaları

Peygamber Efendimizin Duaları   Türkçe Okunuşu: Allahummec’al hayre umrî âhirehu, vec’al hayre a’malî havâtımeha, vec’al hayre eyyâmi yevme elkâke. Türkçe...

Hz.Peygamberimizin En Çok Yapmış Olduğu Bir Dua

Hz.Peygamberimizin En Çok Yapmış Olduğu Bir Dua Hz.Peygamber ekseriyetle şu duayı okurdu: “Allahümme Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil’ahireti haseneten...