Etiket: rızk duaları

Bakara Suresinin Son iki Ayeti Amenerrasulü Anlamı ve Faziletleri

Bakara Suresinin Son iki Ayeti Amenerrasulü Anlamı ve Faziletleri  “Âmene’r-Resûlü” olarak bilinen Bakara Suresinin son iki ayeti, Miraç gecesinde Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimize vasıtasız şekilde vahyolunduğu rivayet edilmektedir. Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimizin hadislerinde övülmüş, her zaman ve özellikle yatmadan önce okunması tavsiye edilmiştir. Hz. Ebû Mesud el-Bedri (Radiyallahu Anh)den rivayete göre Resûlullah

Rızk Genişliği ve Zenginlik için Dua (Ashab-ı Kehf)

Rızk Genişliği ve Zenginlik için Dua (Ashab-ı Kehf)     Ashâb-ı Kehf’in isimlerinin havâssı hususunda âlimler şunları söylemişlerdir (İmam Nisâbûrû rahmetullahi alyeh bunlardandır): – Rızkın celbini isteyenler Ashâb-ı Kehf’in isimlerini yazıp üzerinde taşımalıdır. (Tabii usûlüne uygun ve hürmete halel gelmeyecek şekilde olmalıdır. Yoksa bu taşımaktan fayda yerine zarar görebilir.) – Ziraatın verimli olması için kâğıda yazıp

Bol Rızk Duası (Cüppeli Ahmet Hoca’nın tavsiye ettiği)

Bol Rızk Duası (Cüppeli Ahmet Hoca’nın tavsiye ettiği)  Cübbeli Ahmet Hoca’nın bir sohbette bahsettiği, kendisininde amel edip, amel edilmesini tavsiye ettiği dua.. يا الله يا الله يا الله يا احد يا احد يا احد يا واحد يا واحد يا واحد ارزقني منهم شيئا وإن هم ابؤ Ya Allahû Ya Allahû Ya Allah Ya Ahedû  Ya

Nas Suresi ve Faziletleri

Nas Suresi ve Faziletleri  Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul e’ûzü birabbinnâs 2- Melikinnâs 3- İlâhinnâs 4- Min şerrilvesvâsilhannâs 5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi 6- Minelcinneti vennâs    Anlamı: De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlâh’ına sığınırım.”   Ebu Said (Radıyallahu Anh)’den rivayet edilmiştir: “Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve

Sevdiğine Kavuşmak için Yusuf Suresi

Sevdiğine Kavuşmak için Yusuf Suresi  Sevdiği kişi ile evlenmek isteyenler önce yatsı namazından sonra Yusuf suresinin ilk 8 ayeti okunur daha sonra duası okunur en son Altı adet kevser suresi okunarak  AMİN denir. Yusuf suresi : 1: Elif lâm râ tilke âyâtul kitâbil mubîn 2: İnnâ enzelnâhu kur’ânen arabiyyen le allekum ta’kılûn 3: Nahnu nakussu aleyke

Ferec ( Kurtuluş ) Duası

Ferec ( Kurtuluş ) Duası  Allah’ın Resulü, her hangi bir hususta mahzun olunca aşağıdaki duanın okunmasını emir ve tavsiyede bulunurlardı. Bu duaya Ferec (Kurtuluş) duası da denir. Ferec duası halk arasından kurtuluş duası ya da kurtulma duası olarak da bilinmektedir. Kurtuluş duası denmesindeki en büyük sebep, Ferec Duası Türkçe meali okunduğunda, anlamı ve neden böyle

Mucir Duası, Esmaül Hüsna ile Dilek Duası

Mucir Duası, Esmaül Hüsna ile Dilek Duası  Mucir duası  Mucir duası Resulullah’dan rivayet edilen şanı yüce bir duadır; bu duayı Hazret Makam-ı İbrahim’de namaz kılarken Cebrail ona getirmiştir. Kef’amî “Beledu’l-Emin” ve “Misbah” adlı eserinde bu duayı kaydetmiş ve onun haşiyesinde onun faziletine değinerek bir yerde şöyle demiştir: Kim bu duayı Ramazan ayının on birinci, on

Her Türlü Hacetler için Kumeyl Duası

Her Türlü Hacetler için Kumeyl Duası Her Türlü Hacetler için Kumeyl Duası Her türlü istek, dilek  ve sıkıntı için okunabilir. BU DUA HER GÜN  1 – 3 YADA  7 DEFA OKUNUR. Her gün okunursa 7 yada 21 gün içinde faydası görülür tavsiye edilir. Belli bir günü yoktur saati de.. Ama mübarek gün ve gecelerde ve