Etiket: tövbe

Oruçlu Günahtan da Sakınmalıdır

Oruçlu Günahtan da Sakınmalıdır  Oruç tutan bir kimse, sadece yeme, içmeyi mi yoksa günahları da terk etmesi gerekir mi?  Oruç tutmak, sadece yeme ve içmeyi terk etmek değildir. Eli, dili, gözü, kulağı ve bütün uzuvları da, günah işlemekten uzak tutmalıdır. Çünkü Peygamber efendimiz; (Oruç tutan kimse, yalan sözü terk etmezse, o kimsenin yiyip içmeyi terk

Hastalık Halinde Okunacak Etkili Dualar

Hastalık Halinde Okunacak Etkili Dualar  Hastalık hâlinde, günahlarına tevbe etmesi sünnettir. Hadîs-i şerîfde: “Bir kul hastalanıp, sonra iyileşince, hâli iyi olmazsa, yanındaki hafaza melekleri, biz onu iyileştirdik, ama o âfiyyet bulmadı, ya’nî hâlini düzeltmedi derler” buyuruldu. Hasta iken şu duayı çok okur: “Lâ ilâhe illâllahü vahdehü lâ şerîke lehü lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve

Seyyidül istiğfar

Seyyidül istiğfar    Okunuşu: “Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente” Anlamı: «Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben

Dilek ve istekler için Anahtar Secde Namazı

Dilek ve istekler için Anahtar Secde Namazı  Dilek ve istekler için mutlaka yapılması gereken önemli bir secde namazı. Tabi burada yalvararak istemek yani gönülden istemek çok önemli gelelim namaza.. ŞÖYLE Kİ: 2 rekat ALLAH rızası için hacet namazı kılıyorsunuz.  1. rekatta fatiha ihlas ve sonra subhanallahüvelhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber içinizden geldiği kadar okuyorsunuz.  2. rekatta

ALLAH’a (c.c) Hacet Mektubu (Dilek için)

ALLAH’a (c.c) Hacet Mektubu (Dilek için)    Dileği olan kimse aşağıdaki duayı bir kağıda yazarak, bir akarsuya bırakır arkasından da 2. duayı okumaya devam ederse Allah’ın iziniyle mutlaka olur. BİRİNCİ DUA: Bismillahirrahmanirrahim. Min abdihiz zelili illa Rabbihil celili. Rabbi inni meseniyed durru ve nete erhamür Rahiym. (Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla. Zelil-hakir kulundan, Celil