Etiket: zümer suresi

7 ( Yedi) KORUMA AYETİ

  Hz.Ali (Kerramellâhu Te‘âlâ Vechehû) nun şöyle buyurduğu varid olmuştur: “Yedi ayet vardır ki, her kim bunları okur veya yanında taşırsa, gök yerin üzerine kapansa elbette Allâh o kişiye bir çıkış ve kurtuluş yaratır.” Yedi ( 7 ) Koruma Ayeti Tevbe Suresinin (51.) ayeti, Yunus Suresinin (107.) ayeti, Hud Suresinin 6. ayeti, Hud Suresinin 56.ayeti