Tembellik ve Zayıflık için okunacak Esma grubu

Tembellik ve Zayıflık için okunacak Esma grubu

Herhangi bir iş hususunda tembellik eden çalışmada yada bir işi başarmada, derslerin çalışmada tembellik ve ihmalkarlık yapan, kendini güçsüz ve zayıf hisseden kimseler aşağıdaki esmaları okurlarsa inşallah bu hastalıklardan kurtulurlar.

(1116) defa ” Yâ Kadiru Yâ Muktediru Yâ Kaviyyü Yâ Kâdimü”

Bu esmalar ruhi sıkıntı ve rahatsızlığı olanlar içinde şifa vericidir.

(Müntehab-ı Şifa.134)