Ticarette Kazancın artması için dua

Ticarette Kazancın artması için dua

Rızkın artması,ticarette fayda sağlamak için,insanların onu sevmesi ve güvenmesi için aşağıdaki dua sabah ve akşamları okunur.

Bismillahirrrahmanirrahim.“Ya hadiyel müdilliyne ve ya rahimel müznibiyn.Ve ya mükıyle aseratil asiriyn.İrham abdeke vel hataral azıyme ve lil müslimiyne küllihim ecmeıyne vec’alna minel ahyail merzukıyne en’amte aleyhim minen nebiyyine ves sıddiyne veş şühedai ves salihıyne amine ya Rabbel alemiyn.Vel hamdü lillahi rabbil alemiyn.”