Üç Aylara Girerken Okunacak Dua

Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan vahtim lena bil’iman ve yessir lena bil’Kur’an

Ey Rabbim! Bize Receb’i ve Şa’ban’ı mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır

(İbn Hanbel, Müsned, 1/259)

RECEB-İ ŞERİF DUALARI

-10 Gün Subhânallâhil Hayyil Kayyûm.

-10 Gün Subhanallâhil Ehadis Samed.

-10 Gün Subhânallâhil Gafurir Rahîm.

ŞABAN-I ŞERİF DUALARI

-10 Gün Yâ Lâtif Celle Şanühu.

-10 Gün Yâ Rezzak Celle Şanühu.
-10 Gün Yâ Aziz Celle Şanühu.

RAMAZAN-I ŞERİF DUALARI

-10 Gün Yâ Erhamerrâhimin.

– 10 Gün Yâ Gaffârezzünûb.

– 10 Gün Yâ Atikarrikâb.

Bu Üç ayları en iyi şekilde ibadetle geçirip bol bol dua edelim. Rabbim dualarımızı kabul etsin.