Ümitsizlik için Dua Terkipleri

Rasûlullah buyuruyor: ”Herhangi bir kul, koltuğunun altı görülecek şekilde ellerini kaldırır ve Allah’tan bir dilekte bulunursa; acele etmediği takdirde kesinlikle duasına icabet edilir.

Acele nasıl olur yâ Resulullah? Diye soranlara ise; – Dua ettim ettim, kabul olmadı, der”(de vazgeçer)… işte bu yanlıştır; dua yerine gelene kadar ısrar etmek gerekir, dediği belirtilmiştir.

Yine bir hadiste Peygamber Efendimiz ( sav) ümitsizlik için şu duayı okuduğu bildirilmiştir:

Ey Yüce ALLAH’IM! Tasadan ve tembellikten sana sığınırım. Korkudan ve ümitsizlikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcumun beni sıkıştırmasından sana sığınırım. Makam ve mevkiinin şımarttığı adamların şerrinden ve kötülüğünden sana sığınırım.


Başka bir rivayette ise ümitsizlik anında şu duanın okunması tavsiye edilmiştir:

Okunuşu:

Lâ ilâhe illallâhül-Azîmül-Halîm.Lâ ilâhe illallâhu Rabbül-Arşil-Azîm.Lâ ilâhe illallâhu Rabbüs-semâvâti ve Rabbül-ardı ve Rabbül-Arşil-Kerim.

Anlamı:

Azîm ve Halîm olan Allah’tan başka ilah yoktur. Azametli Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka ilah yoktur.Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve güzel Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka ilah yoktur.