Yangın ve Afetlerden Korunma Duası

Yangın ve Afetlerden Korunma Duası

Yangın ve Afetlerden Korunma Duası

Okunuşu:

“Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbu 1-arsi’l-azimi la havle ve la kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azimi masaallahü kane ve ma lem yesau lem yekûn a lemu ennallahe ala külli sey’in kadirun ve en- nallahe kad ehate bi külli sey’in ilmen ve ahsa külle sey’in adeda, Allahümme inni euzübike min serri külli nefsin ve min serri külli dabbetin ente ahizün binasiyeti- ha inne rabbi ala siratin müstakim.”

Anlamı:

“Allah’im! Sen, benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sana güvendim, Sen o muazzam arsın sahibisin. Yüce ve kudretli Allah’tan başka sığınacak kimse yoktur. Allahu Teala ne dilerse o olur, her kudret ve kuvvet Onun elindedir. O her seyi bilir ve her şeyin sayısınıi bilir. Allah’im, her kötü mahlûktan, hayvandan ve her afetten Sana sığınırım. Her şeyin idaresi yed-i kudretindedir. Allah’im, beni Senin doğru ve hak yolundan ayırma.”