Yatarken Okunacak Bir Dua Çeşidi

Yatarken Okunacak Bir Dua Çeşidi
Yatarken Okunacak Bir Dua Çeşidi

Sevgili Peygamberimiz (A.S.) buyurdu ki: “Bir kimse, bu kelimeleri (bu duayı) okur da, sonra o gece içinde ölürse, o kimse İslâm fıtratı ve yaradılışı üzerine ölür. (Müslüman olarak can verir.) Ahirete Müslüman olarak göçer. Eğer sağ kalır sabaha çıkarsa hayra nail olur, hayırlara kavuşur.” 

İbnî Âzib (R.A.) şöyle demiştir:

Resûl-i Ekrem yatağına girdiği vakit sağ tarafına yatardı. Şöyle dua ederdi:

 

“Allâhümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvadtü emrî ileyke ve elce’tü zahrî ileyke rağbeterı ve rahbeten ileyke lâ melcee ve lâ mencâ minke illâ ileyke âmentü bikitâbikellezî enzelte ve binebiyyikellezî erselte.” 

 

Manâsı: “Allah’ım! Kendimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işimi sana havâle ettim (ısmarladım, bıraktım), sana itimât ettim, seni dilerim ve senden korkarım. Sen’den başka sığınacak (İlâh), senden başka kurtaracak (halâs kâr) yoktur; halâs ve himaye ancak sana aittir. Allah’ım indirdiğin kitabına inandım ve gönderdiğin Peygamberine iman ettim” demektir.