Kategori: Dini Hikayeler – Kıssalar

Öğüt verici, bilgilendirici dini hikayeler ve kıssalardan oluşturduğumuz bu bölümden ders çıkarılması amaçlanmıştır. Dini hikayeleri ve kıssaları zevkle okuyup manevi yönden rahatlamaktır gaye.
Bu bölümdeki kıssaları okuyanlar için ders, eğlence, bilgi edinme aracı olabileceği gibi, kişisel manevi tatmin aracı olarak değerlendirilebilir.
Kıssalar özellikle dinî geleneklerde sıkça kullanılmaktadır. Kuran’da geçen kıssalar olduğu gibi, tasavvuf geleneğinde kıssaların kullanılmasına sıkça rastlanır.