Altın Kesesi

Vakti zamanında Hac vazifesini yapmak üzere Mekke’de bulunan bir kimse, oradaki bir adamın sürekli “Allah’ım, sen doğruların yardımcısı ol, onlara yardım et.” Diye dua ettiğine şahit olur. Öyle ki bu adam bu duadan başka dua etmez.

Altıyüz Dirhemlik İp

Bağdat. Dul bir kadın. Altı öksüz çocuğu ve bir de ihtiyar ana. Kadın geçimi sağlamak üzere, hafta boyu el emeği verir, göz nuru döker iplik eğirir, pazara çıkar ve anası ile çocuklarının rızkını temin etmeye çalışırdı. Vakti tamam olunca bu dul kadın vefat eder, çocukların bakımı ise ihtiyar kadına kalır. Kadın pazara her hafata çıkamıyor,

Ana Hakkı

Hazreti Peygamberimiz (s.a.s.) eshabıyla oturmuş sohbet ediyordu. Bir kadın sahabe Resulullah’ın huzuruna telaşla girerek: – Ya Resûlellah! Şu anda kocam ölüm döşeğinde, belki biraz sonra ölmüş olacak… Yalnız yanında kelime-i şehadet getirdiğimi anladığı ve kendiside getirmeye çalıştığı halde şehadet kelimesi getiremiyor. Kocamın imansız gitmesinden korkuyorum. Bu hususta bir yardımınızı bekliyorum, dedi. Hazreti Peygamberimiz: – Kocan

Anasının Dilini Koparan Evlat

Vaktiyle evladını terbiye edemeyen bir ana, cezasını dilini kaybetmekle çeker. Hikaye şöyledir. Üç beş yaşına gelen bir çocuk komşunun yumurtasını çalıp annesine getirir. Haram, helal bilmeyen cahil ana, yumurtayı çocuğun elinden alır ve çocuğuna bir aferin çeker ve: -Benim akıllı oğlum, aferin diyerek çocuğunun başını okşar. Çocuk, artık hergün veya gün aşırı komşuların yumurtalarını eve

Sekine Duası İle Dilek Dileme

Sekine, sözlük anlamı olarak gönül huzuru, güven, itminan duygusu, dinginlik, sükûnet ve ağırbaşlılık gibi anlamlar ifade etmektedir. Sekine Duası, Kur’an-ı Kerim’de geçen Allah (c.c)’ın güzel isimleri ve Ayetlerinden oluşan bir duadır. Sekine Duasının Ortaya Çıkışı Hazret-i Cebrail (a.s) Peygamber Efendimizin (s.a.v) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allah (c.c)’ın 6 ismi yazılı bulunan bu esrarlı dua sayfası, Hazret-i Ali(r.a)’ye

Amenerrasulü Duasının Kur’an-ı Kerimdeki Yeri

Amenerrasulü (Amener Resulu) Duası Bakara Suresinin 285. ve 286. Ayetlerini kapsar. Amenerrasulü (Amener Resulu) Duasının İniş Sebebi “İçinizdekini açıklasanız da gizleseniz de Allah onunla sizi hesaba çeker.” ayeti inince, Ashab-ı Kiram’ın gönlüne, başka hiçbir şeyden girmeyen bir endişe ve korku girdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.v) onlara: “İşittik, itaat ettik ve teslim olduk.” deyin buyurdu.

Hastalık için Okunan Dualar

Her Türlü Hastalık İçin Okunan Şifa Duası ve Türkçe Anlamı Bismillahirrahmanirrahiym “Allahümme inni es’elüke’l -afiyete fi’d- dünya ve’l ahirati, Allahümme inni es’elüke’l-afve ve’l afiyete fi dini ve dünyaye ve ehli ve mali, Allahümmestur avrati ve amin rav’ati.Allahümmehfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min favki ve e’uzü bi-azamatike

Nasıl Dua Etmeliyiz

Dua; sözlük anlamında; çağırmak, yardım talep etmek, yalvarmak anlamına gelir. Terim olarak ise, kulun samimi ve içten bir şekilde Allah (c.c)’a sığınmasını ve yakarışını, Allah (c.c)’ın yüceliği karşısında güçsüzlüğünü itiraf etmesini, sevgi ve tazim duyguları içerisinde O’nun lûtfunu, yardımını ve affını dilemesini ifade eder. Allah (c.c)’ın büyüklüğünü dile getirme, O’na yalvarma, hamd etme, şükretme, O’nu övme ve

Sınav için inşirah Suresi

Sınava girecek evlatlarımızın ve annelerin sınav gününe kadar okuması gereken etkili bir suredir inşirah suresi. Sayısı yoktur kendiniz belirleyin bir sayı ve sınav tarihine kadar hergün okumaya özen gösterin… İNŞİRAH SURESİ 1. Elem neşrah leke sadrek2. Ve vada’na ‘anke vizreke3. Elleziy enkada zahreke4. Ve refa’na leke zikreke5. Feinne me’al’usri yüsren6. İnne me’al’usri yüsren7. Feiza ferağte

Sınav Gününe Kadar Okunacak Dua ve Esmalar

Sınava girecek  çocuklar için sınavlara kadar her gün anneler bu dua ve esmaları okusunlar… Her gün 184 Ya Mukaddim c.c  Her gün 37 Ya Evvel   c.c Her gün 305 Ya Kadir c.c  DUA : “Bismillahirrahmanirrahim.Ya Hayyu,Ya Kayyum,Birahmetike estegisu” “Allahım! Hayy ve Kayyum isminle ve rahmetinle yardımını talep ediyorum”  Allah tüm evlatlarımıza başarılar versin…. Amin