Gayr-i Müslim Ülkede Kurban Kesilir mi? O ülkede yaşadığınıza göre, şu anda orası sizin ikâmet ettiğiniz yer (vatan-ı ikâmet) oluyor.