10 Sure 10 Engel

10 Sure 10 Engel

10 Sure 10 Engel 

1-Fatiha Suresi: Allah’ın gazabını,

2-Yasin Suresi: kıyamet günündeki susuzluğu,

3-Duhan Suresi:kıyametin korku ve dehşetini,

4-Vakıa Suresi: fakirliği, miskinliği,

5-Mülk Suresi: kabir azabını,

6-Kevser Suresi: hasımların kinini,

7-Kafirun Suresi: ölüm anındaki küfrü,

8-İhlas Suresi: iki yüzlülüğü, samimiyetsizliği,

9- Felak Suresi: hased edenlerin hasedini,

10-Nas Suresi: vesveseyi engeller.

Kur’an bir zırhtır. Bütün hayatımızı muhafaza edip, korur.  Bunu asla unutmayın.