1000 ALLAH Esması ile Çok Çabuk Tesir Eden Dua Tesbihat

1000 ALLAH Esması ile Çok Çabuk Tesir Edan Dua Tesbihat 

1000 ALLAH Esması ile Çok Çabuk Tesir Eden Dua Tesbihat
1000 ALLAH Esması ile Çok Çabuk Tesir Eden Dua Tesbihat

Çok etkili çabuk zuhur eden bir dilek duasıdır… Her türlü önemli hacetlerinizin yerine gelmesi için okuyun

Bin (1000) defa Allah c.c. ismi Ya Allah olarak zikredilir ve ardından yüzonbir (111) defa bu dua okunur

Fe sübhâneke yâ kuddûsü ucben limen ya’rifüke ve ya’sâke levhîmin eşmehın şemâhın elâlî alâ külli berâhın el muhtecib an halkıhi fî ulv şemûhıyyetihi sâhibül kuvveti vel kudreti âhin âhin âhin fe bi hakki aleyküm yî huddûmel ismil a’zami en tecîbû da’vetî ve tenfezû amelî bi hakki mâ aksemtü bihi aleyküm. Ve innehü le kasemün lev ta’lemûne azîm. Tekâdüs semâvâtü yetefattarne minhü ve tenşakkıl ardu ve tehızzül cibâlü heddâ.Elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate.