4) Hızır Hikayeleri; Hızır Geliyor

Hızır Hikayeleri; Hızır Geliyor 

Hoca, medresede ders verirken talebenin biri bazen ayağa kalkar. Hoca sebebini  sorar. Talebe:

– Efendim Hızır geliyor da ondan.

Hoca:

– Ben niçin göremem?

Talebe :

– Sorayım efendim, deyip tekrar geldiğinde sorar.

Hızır Aleyhisselam’ın:

– Hocan süsü ile çok uğraşıyor. Medreseye gelirken ayna önünde, cübbe sarık şöyle mi yakıştı, böyle mi yakıştı, diye fazlameşgul oluyor. bu gibi haller manevi terakkiye manidir, buyurduğunu hocaya bildirdiği günden itibaren, ayna karşısına geçmeyi terkedip, süslenmekten uzak kalan hoca efendinin, sarığı eskiyip sallanmaya başaldığından “Saçaklı Hoca” ismi verilmiştir. (Rahmetullahi Aleyh)

Terakk-i maneviye mani olan zinetten uzak kalmalı.