Abdülkadir Geylani Besmele Duası

Abdülkadir Geylani Besmele Duası
Abdülkadir Geylani Besmele Duası

Uygulama usulü
Seher vaktinde kalkıyoruz ve 786 defa bismillahirrahmanirrahim çekiyoruz , hemen ardından 133 defa salatü selam(selavat) getiriyoruz . Daha sonra sonra bu duayı okuyor ve hacetimizi duanın sonunda söylüyoruz.

Abdulkadir Geylani Hz.nin Besmele-i Şerife duası

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme inni es’elüke bi hakkı bismillahir rahmanir rahim,

ve bi hurmeti bismillahir rahmanir rahim,ve bi fadlı bismillahir rahmanir rahim,

ve bi azameti bismillahir rahmanir rahim,

ve bi celali bismillahir rahmanir rahim,

ve bi cemali bismillahir rahmanir rahim,

ve bi kemali bismillahir rahmanir rahim,

ve bi heybeti bismillahir rahmanir rahim,

ve bi menzileti bismillahir rahmanir rahim,

ve bi meleküti bismillahir rahmanir rahim,

ve bi ceberuti bismillahir rahmanir rahim,

ve bi kibriyai bismillahir rahmanir rahim,

ve bi senai bismillahir rahmanir rahim,

ve bi behai bismillahir rahmanir rahim,

ve bi kerameti bismillahir rahmanir rahim,

ve bi sültani bismillahir rahmanir rahim,

ve bi beraketi bismillahir rahmanir rahim,

ve bi ızzeti bismillahir rahmanir rahim,

ve bi kuvveti bismillahir rahmanir rahim,

ve bi kudreti bismillahir rahmanir rahim,

irfa kadri veşrah sadri ve yessir emri,

verzukni min haysü la yahtesibu,

bi fadlike ve keramike ya men hüve kef ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf ve es’elüke bi celalil ızzeti ve celalil heybeti ve ceberutil azameti en tecaleni min ıbadıkes salihıyn,

ellezine la havfün aleyhim ve la hüm yahzenün bi rahmetike ya erhamer rahımiyn,ve en tusalliye ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin vef’al li. 

 

Bu dua Abdulkadir Geylani’ye aittir. Okuyan kimseler evliyalar divanına kaydolur, ömrü boyunca duaları kabul olur, dünyada iken cennet sana gösterilir, bu duayı okumak büyük kazançtır…