Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Besmele-i Şerife duası

Fazileti:
Bu dayı okuyanlar evliyalar divanına kaydolur. Ömürleri boyunca duaları kabul görür.

Okunuşu şekli:
Seher vakti kalkınca 786 kere “Bismillahirrahmanirrahim” denir. Ardından Hz. Peygamber (s.a.v.)’e 133 kere salatü selam getirilir. Daha sonra bu dua okunur.
(M. Ahzab, Şazeli, 337) 

Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahiym.
Allahümme inni es’elüke bi hakkı bismillahir rahmanirrahiym.
Ve bi hurmeti bismillahir rahmanirrahiym.
Ve bi fadlı bismillahir rahmanirrahiym.
Ve bi azameti bismillahir rahmanirrahiym.
Ve bi celali bismillahir rahmanirrahiym.
Ve bi cemali bismillahir rahmanirrahiym.
Ve bi kemali bismillahir rahmanirrahiym.
Ve bi heybeti bismillahir rahmanirrahiym.
Ve bi menziletil bismillahir rahmanirrahiym.
Ve bi melekuti bismillahir rahmanirrahiym.
Ve bi ceberuti bismillahir rahmanirrahiym.
Ve bi kibriyai bismillahir rahmanirrahiym.
Ve bi senai bismillahir rahmanirrahiym.
Ve bi behai bismillahir rahmanirrahiym.
Ve bi kerameti bismillahir rahmanirrahiym.
Ve bi sültani bismillahir rahmanirrahiym.
Ve bi beraketi bismillahir rahmanirrahiym.
Ve bi ızzeti bismillahir rahmanirrahiym.
Ve bi kuvveti bismillahir rahmanirrahiym.
Ve bi kudrati bismillahir rahmanirrahiym.
İrfa’ kadri veşrah sadri ve yessir emri.
Verzukni min haysü la yahtesibü.
Bi fadlike ve keramike ya men hüve kef ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf ve es’elüke bi celalil ızzeti ve celalil heybeti ve ceberutil azameti en tec’aleni min ıbadikes salihıyn. Ellezine la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun. Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn.

Anlamı:
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
Ey Allah’ım, ey Allah’ım, ey Allah’ım, ey Allah’ım, Celellahu.
Bismillahirrahmanirrahim’nin hakkı,
Bismillahirrahmanirrahim’nin hürmeti
Bismillahirrahmanirrahim’nin Fazileti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin azameti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin yüceliği,
Bismillahirrahmanirrahim’nin güzelliği,
Bismillahirrahmanirrahim’nin kemali,
Bismillahirrahmanirrahim’nin heybeti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin yeri (Allah’ın yanındaki kıymeti),
Bismillahirrahmanirrahim’nin gücü,
Bismillahirrahmanirrahim’nin celaleti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin ululuğu,
Bismillahirrahmanirrahim’nin övgüsü,
Bismillahirrahmanirrahim’nin kıymeti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin kerameti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin büyüklüğü,
Bismillahirrahmanirrahim’nin bereketi,
Bismillahirrahmanirrahim’nin izzeti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin kuvveti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin kudreti (hürmeti),