Ağır Hastalara Okunan Dualar

– Hz. Eyüp’ün adı geçen Nisa Suresi’nin (4) 163. ayeti, Sâd Suresi’nin (38) 41. ayeti, Enbiyâ Suresi’nin (21) 83. ayeti okunabilir
– Hz. Yunus’un balığın karnındayken okuduğu dua olan, Enbiyâ Suresi’nden (21) 87. ayeti okunabilir
“Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke innî küntü minez-zâlimîn”
 
“Yarabbi, ben nefsine zulmeden bir insanım, sen de merhametler merhametlisisin” talebinde bulunulabilir. Nefsine zulmedenler olarak, Allahım senden merhamet diliyoruz.
 
“Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn” Hz. Zekeriya’nın duası, Âl-i İmran Suresi (03) 38. ayet.
 
“Bizi asla tek başımıza bırakma, çünkü kendi kendini iyiye götürecek kimseler değiliz. O nedenle bize katından bir güç, kuvvet ver ve bizim vekilimiz sen ol. Yarabbi ne olur işlerimizi kendi yöntemlerin ile çöz” diye dua edebiliriz.
 
Çok ağır bir hastalığının sonrasında Hz. Eyüp’ün yaptığı, “Rabbehû ennî messeniyed durru ve ente erhamur râhimîn” duasını yapabiliriz. (Hz. Eyüb’ün duası, Enbiyâ Suresi (21) 83. ayet)
 
Son derece güzel bir duadır. “Allahım, biliyorum, bu başıma gelen sıkıntının sebebi benim kendi işlediğim bazı kusurlar, günahlarım, hatalarım. Ne olur bunları affet ki, o musubetler, hastalıklar, sıkıntılar da ortadan kalksın” 
 
Bir yere bal döktünüz ve sineklerden şikayet ediyorsunuz. Tüm sinekleri öldürseniz de balı silmediğiniz sürece yeni sinek gelmeye devam edecektir. Hz. Eyüp’ün dediği “Allahım ne olur balı sil ki sinek gelmesin” demektir. “Bende bazı kusurlar var, bazı hatalar, yanlışlar yaptım ki bu hastalıkları, musibetleri, belaları çekiyorum. Sadece belaların kalkmasını değil Yarab, bu belaları, hastalıkları çeken hallerim neyse onları affetmeni diliyorum.
 
Ağır hasta kişilere peygamber duaları, Haz. Muhammed’in ettiği dualar ve Kuran-ı Kerim’in tamamı okunabilir. Ağır hastalanarak moral verecek, onlara moral aşılayacak şeyler okunabilir. Kuran’ın kendisi moral verebilir. Ancak burada dikkat etmeniz gereken dua okuduğunuz ağır hasta kişi korku dolu şeyler hissediyor, kendisine dua ediliyor diye ölecek miyim korkusu yaşıyorsa, bunu hissettiğiniz anda ona moral vermek için başka bir yönteme başvurmanızda yarar vardır.
 
Bir ağrılı rahatsızlığınız mevcut, vücudunuzda bir uzvunuz ağrıyor ya da yanınızda ağrı çeken birisi var. Öncelikle ilk tavsiye edebileceğimiz Fâtiha Suresi’dir. Fatihâ bir şifa, dua ayetidir, aynı zamanda Kuran-ı Kerim’in girişidir. Ağrınızın dinmesi için elinizi ağrıyan bölgenize koyarak Fâtiha Suresi‘ni okuyabilirsiniz.
 
Fâtiha Suresi 
Bismillâhirrahmânirrahîm, el hamdu lillâhi rabbil âlemîn, er rahmânir rahîm, mâliki yevmid dîn, iyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn, ihdinâs sırâtel mustakîm, sırâtallezîne enamte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve lâd dâllîn
 
“Allahım, sen şafisin, şifa vericisin, ne olur bana da şifa ver” dediniz. Çok güzel bir duadır. Bundan daha tesirlisi var mıdır diye soracak olursanız, benim bildiğim yok. Daha tesirlisi vardır diye, orijinallik olsun diye, “falanca hazretlerinin tavsiye ettiği şu dua, şuna şuna iyi gelir” diyemeyiz çünkü Fâtiha Suresi Hz. Muhammed’in tavsiyesidir. Hz. Muhammed, arkadaşlarından birisinin hastalığı üzerine Fâtiha Suresi‘ni okumuştur. Bugün psikolojinin ve psikiyatrinin geldiği noktaları düşünecek olursak, bunun ne denli tesirli olduğunu da göz ardı etmememiz gerekir. Sağlık sorunu olanlar için rukye adı verilen okuma tedavisi psikolojik bir yarar sağlar ancak iyileşebilmek için mutlaka tıbbi bir yardım alınması gerekir.
 
Sukunet, rahatlama anlamına gelen sekine adını alan Sekine Duası, “Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun, Hakemun, Kayyûmun, Hayyun, Adlun, Kuddûs, seyec alullahu ba’de ‘usru-y yusra ve anetil vücuhu” şeklinde bir ayettir. “lil hayyil kayyûm, hüdev ve şifa” denen bir dua var. 1 ve 7 arasında veya 7 ve katları şeklinde okunabilecek bu dua, “Allahım, sen şafisin, ne olur bana da şifa ver” diyerek Allah’tan dua ile şifa isteyebiliriz.
 
Hastalığı bize veren Allah’tır. Bir peygamber sözünü hemen hatırlayalım: “Bütün hastalıkları veren Allah’tır ve o hastalıklar içerisinde şifayı yaratan yine Allah’tır” Bu durumda bize düşen bu şifayı aramaktır. Sadece duayı okudum, tamam, hallettim” değil, uygun usulü neyse, tedavi süreci nasılsa bunların hepsine müracaat ettikten sonra psikolojik yarar için rukye, şifa bulmak için dua okuma yapılabilir.
 
Sağlık sorunu olanlar için rukye adı verilen okuma tedavisi psikolojik bir yarar sağlar ancak iyileşebilmek için mutlaka tıbbi bir yardım alınması gerekir. Ancak duanın psikolojik, manevi ve ruhi yararları da göz ardı edilemez.