Ahidname Duası

Ahidname Duası

Sevgili Peygamber Efendimiz Şöyle Buyurmakta; Kim Bu Duayı Okursa Bizleri Yaratan Allahü Teala O Kişiyi Cennetine Dahil Eder.

Dua’mızı okumadan Önce Aşağıda Anlamına(Manasına) Bakalım.

Türkçe Anlamı : Ey yeri Ve Göğü Yaratan, Ğayb ve Şehadet Alemlerini Bilen Allahım.

Sen Teksin ve Senden Başka İlah Olmadığını Ahdediyorum.

Sen Birsin ve Ortağın Kesinlikle Yoktur.

Hz.Muhammed Efendimiz Senin Kulun ve Resulün’dür.

Allahım (C.C) Beni Hiç Bir Zaman Nefsimle Başbaşa Bırakma.

Eğer Beni Nefsimle Tek Başıma Bırakırsan O Beni Hayırlardan Uzaklaştırır, Şerlere Yakınlaştırır.

Ben Hiçbir Şeyime Güvenmiyorum.Tek ve Tek Senin Rahmetine Güveniyorum.

Şüphesiz Sen Va’dinden Dönmezsin.

Allahümme Fatıras Semavati Vel Erdı Alimel ğaybi Veş Şehadeh * İnni a’hedu İleyke Fi Hazihil Hayatid Dünya İnni eşhedü La İlahe İlla Ente Vahdeke La Şerike lek* Ve Enne Muhammeden Abdüke ve Resulük* Fe inneke İn Tekilni İla Nefsi Tükarribni Mineş Şerri ve Tübaıdni Minel Hayr* Ve İnni La Esiku İlla Bi Rahmetike fec’alli ındeke ahden Tüveffinihi Yevmel Kıyameh İnneke La Tuhlifül Miad.