Ahirette Cennet Dünyada Afiyet için Bakara Suresi – 201. Ayet

insanların en önemli dualarından birisi de bu duadır. Çünkü bunda hem dünya ve hem de ahiret istekleri mevcuttur. Ne yalnız dünya için ve ne de yalnız ahiret için istemeli, istenecekse her iki dünya için istemeliyiz. Bu duayı Cenab-ı Hak bize öğretmiş ve böyle duâ edin demek istemiştir. Dünyada sağlık, afiyet, bol rızık, ahirette cennet, cemal ve cehennem korkusundan korunmak gibi hususlar istenmelidir.

Türkçe Okunuşu:

Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhireti haseneten ve gınâ azabennâr.

Türkçe Anlamı:

Ey Rabbimiz! Bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından (ateşinden) koru.