Ahlakın ve imanın Kuvvetlenmesi için Dua

Ahlakın ve imanın Kuvvetlenmesi için Dua 

Güzel Ahlak ve iman Duası
Güzel Ahlak ve iman Duası

İmanın ve ahlakın kuvvetlenmesi için yalvarmak yerinde bir yalvarıştır. Rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza istemek en büyük istekler mesabesindedir.

Sıhhat olmazsa insanın ne dünyası ve ne de ahireti kurtulabilir. Çünkü bütün başarı sıhhat ile mümkündür. Kanuni’nin: “Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” dediği gibi.

Sağlık, Allah’ın nimetlerinin en yüce bir nimetidir, fakat insanların çoğu bu nimetlerin şükrünü ödemekten âcizdir.

Allah’ın nimetlerini saymak mümkün değildir. Ancak acizliğimizi anlar ve ona göre Halik’a yalvarırsak bizim için bu güzel bir kulluk sayılmış olur.

Türkçe Okunuşu:

Allahumme innî es’elüke sihhaten fi imanin ve imânen fi hüsni hulukin ve necâhen yetbe’uhu felâhun ve rahmeten minke ve âfiyeten ve mağfireten minke ve rıdvânen.

Türkçe Anlamı:

Allah’ım, Senden imanda sıhhat ve güzel ahlâkta kuvvet isterim. Yine Senden bir zafer isterim ki arkası kurtuluş olsun. Senden rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza isterim.