Akıl hastaları için, ruhsal sıkıntılar için okunacak dua

Akıl hastaları için, ruhsal sıkıntılar için okunacak dua

Bu dua ruh sıkıntıları yaşayan, psikofootball jerseys cheap football jerseys nike air jordan shoes Full Lace Wigs adidas yeezy black jordan shoes online wig store design jersey cheap nfl jersey cheap sex toys nfl shop near me cheap nfl jerseys couples sex toys custom soccer jerseys adidas running shoes lojik rahatsızlık yaşayanlar ve akıl hastaları için, içi daralan kişiler için; kişinin kendisi veya yakınları tarafından şifa bulması için niyet ederek abdestli hastanın üzerine veya içilicek bir suya  7 veya 21 defa okunur.

Rabbim şifa versin.

Okunacak dua;

Bismillahirrrahmanirrahim..
” Innel hamde lillah,nahmedühu ve nesteinühu.Men yehdihillahu fela mudille leh,vemen yudlil felah hadiye leh.Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh,ve enne Muhammedien abduhu ve resulüh..
Manası:
“Gerçek hamd, Allah’a mahsustur. O’na hamd eder, ve O’ndan yardım dileriz. Allah kime hidayet ederse, kimse onu saptıramaz. Kimi saptırırsa, ona kimse hidayet edemez. Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur, birdir, ortağı yoktur. Muhammed O’nun kulu ve Resulüdür.”