Akıl Hastalığı için Okunacak Dua

Akıl Hastalığı için Okunacak Dua

Akıl Hastalığı için Okunacak Dua
Akıl Hastalığı için Okunacak Dua
Akıl Hastalığı için Okunacak Dua
Akıl Hastalığı için Okunacak Dua

Okunuşu:

(Innel hamde lillah, nahmedühu ve nesteinühu.Men yehdihillahu fela mudille leh, vemen yudlil felah hadiye leh.Ve eshedü en la ilahe illallahu vah- dehu la serike leh, ve enne muhammeden abduhu ve resulüh…)

Anlamı:

“Gerçek hamd, Allah’a mahsustur.O’na hamd eder, ve O’ndan yardim dileriz. Allah kime hidayet ederse, kimse onu sap- tiramaz, kimi de saptirirsa, ona kimse hidayet edemez. Sahitlik ederim ki, Allah’tan baska ilah yoktur, birdir, ortagi yoktur. Muhammed O’nun kulu ve resulüdür”