ALLAH’ın Elçileri Peygamber Duaları

ALLAH’ın Elçileri Peygamber Duaları

Hz. Adem (A.S) Ve Hz. Havva’nın Duası (ARAF-23)

Ey bizim Rabbimiz,kendimize yazık ettik.Şayet sen kusurumuzu örtüp,bize merhamet buyurmazsan,en büyük kayba uğrayanlardan oluruz. 

Hz. Yunus (A.S)’ın Duası (ENBİYA-87)

Ya Rabbi sensin ilah,senden başka yoktur ilah.Sübhansın,bütün noksanlardan münezzehsin.Yücesin.Doğrusu kendime zulmettim,yazık ettim.Affını bekliyorum Rabbim.

Hz. Musa (A.S)’ın Duası (ARAF-143)

Sübhansın Ya Rabbi,tevbe ettim.Her noksanlıktan münezzeh olduğun gibi,dünyada seni görmemizden de münezzehsin.Ben iman edenlerin ilkiyim.

Hz. Musa (A.S)’ın Duası (ARAF-151)

Ya Rabbi beni ve kardeşimi affet.Rahmetine bizi de dahil et çünkü merhamet edenlerin en merhametlisi sensin.

Hz. Musa (A.S)’ın Duası (ARAF-155)

Sensin bizim mevlamız,affet bizi,merhamet eyle.Sen mağrifet edenlerin en hayırlısısın.

Hz. Musa (A.S)’ın Duası (ARAF-156)

Bize bu dünyada da,ahirettede iyilik nasip et.Biz sana yöneldik,senin yolunu tuttuk.

Hz. Musa (A.S)’ın Duası (TAHA-25-27)

Ya Rabbi,göğsümü genişlet,işimi kolaylaştır,dilimin bağını çöz.Ta ki sözümü anlasınlar.

Hz. Musa (A.S)’ın Duası (KASAS-16)

Ya Rabbi ben kendime yazık ettim.Affeyle beni.

Hz. Musa (A.S)’ın Duası (MÜ’MİN-27)

Ben,ahirete,hesap gününe inanmayan her kibirli ve zorbadan benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah’a sığınırım.

Hz. Süleyman (A.S)’ın Duası (NEML-19)

Ya Rabbi,beni nefsime öyle hakim kıl ki gerek bana gerek ebeveynime ihsan ettiğin nimetlere şükredeyim.Seni razı edecek güzel ve makbul işler yapabileyim.Bir de lutfedip beni salih kulların arasına dahil eyle.

Hz. Süleyman (A.S)’ın Duası (SAD-35)

Ya Rabbi affet beni ve bana,benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hakimiyet lutfet.Çünkü sen lütufları son derece bol olan Vehhabsın.

Hz. Zekeriya (A.S)’ın Duası (AL-İ İMRAN-38)

Ya Rabbi,bana senin tarafından tertemiz,hayırlı zürriyet ihsan eyle.Şüphesiz ki sen duaları işitip icabet edensin.

Hz. Muhammed (S.A.V.)’ın Duası (İSRA-80)

Ya Rabbi,gireceğim yere dürüst olarak girmemi,çıkacağım yerden de dürüst olarak çıkmamı nasip et ve kendi katından beni destekleyecek kuvvetli bir delil ver bana.

Hz. Muhammed (S.A.V.)’ın Duası (TEVBE-129)

Allah bana yeter.Ondan başka tanrı yoktur.Ben yalnız ona dayanırım.Çünkü O,büyük Arşın,muazzam hükümranlığın sahibidir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)’ın Duası (ZÜMER-46)

Allah’ım,ey yerleri ve gökleri yaratan!Ey görünen görünmeyen ne varsa bilen.Hakkında ihtilaf ettikleri her meselede kulların arasında sen elbette hükmedeceksin.Ben bu güven içinde bekliyor ve sabrediyorum.

Hz. Muhammed (S.A.V.)’ın Duası (ENBİYA-112)

Ya Rabbi adaletle hükmünü ver.Rabbimiz rahmandır.Sizin bunca isnat ve ifratlarınıza karşı Müsteandır.(Yardım istenilecek olan yine O’dur.)

Meleklerin Mü’minlere Duası(MÜ’MİN-7)

Ey Ulu Rabbimiz,senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır!O halde tevbe edenleri ve senin yoluna tabi olanları mağrifet eyle ve onları o cehennem azabından koru!

Hz. Nuh (A.S)’ın Duası (NUH-28)

Ya Rabbi,beni,anamı,babamı ve evime mü’min olarak girenleri,erkek ve kadın olarak bütün mü’minleri affeyle.

Hz. Nuh (A.S)’ın Duası (HUD-47)

Hakkında kesin bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım.Eğer beni affetmez,bana merhamet etmezsen,her şeyi kaybendenlerden olurum.

Hz. Nuh (A.S)’ın Duası (KAMER-10)

Ya Rabbi ben mağlubum.Artık sen bana yardım eyle.

Hz. İbrahim (A.S)’ın Duası (İBRAHİM-40)

Ya Rabbi,neslimden çoğunu namazı devamlı olarak gereğince kılan kullarından eyle.Duamı lütfen kabul buyur Ya Rabbi

Hz. İbrahim (A.S)’ın Duası (İBRAHİM-41)

Ey Rabbimiz,beni,anamı,babamı ve bütün mü’minleri kıyamet günü affeyle.

Hz. İbrahim (A.S)’ın Duası (ŞUARA-83)

Ya Rabbi bana hikmet ver ve beni salihler arasına dahil eyle.

Hz. İbrahim (A.S)’ın Duası (SAFFAT-100)

Ya Rabbi salih evlatlar lütfet bana.

Hz. İbrahim (A.S)’ın Duası (MÜMTEHINE-4)

Ey Yüce Rabbimiz,yalnız sana güvenip dayandık,sana yöneldik ve sonunda da senin huzuruna varacağız.

Hz. İbrahim (A.S)’ın Duası (MÜMTEHINE-5)

Ey Yüce Rabbimiz,bizi kafirlere deneme konusu kılma,affet bizi.Çünkü sen Aziz ve Hakimsin;mutlak galib,tam hüküm ve hikmet sahibisin.

Hz. Lut (A.S)’ın Duası (ANKEBUT-30)

Ya Rabbi,bu müfsitler,bu bozguncular güruhuna karşı bana sen yardım eyle.

Hz. İbrahim (A.S) Ve Hz. İsmail (A.S)’ın Duası (BAKARA-127)

EY bizim Kerim Rabbimiz!Yaptığımız bu işi kabul buyur bizden.Hakkıyla işiten ve bilen ancak sensin.

Hz. İbrahim (A.S) Ve Hz. İsmail (A.S)’ın Duası (BAKARA-128)

Ey bizim yüce Rabbimiz,bizi,yalnız sana boyun eğen müslüman kıl.Soyumuzdan da yalnız sana teslimiyet gösteren bir müslüman ümmet yetiştir.Ve bize ibadetimizin yollarını göster.Tevbelerimizi kabul buyur.Muhakkak ki tevbeleri en güzel şekilde kabul eden,çok merhametli olan ancak sensin.

Hz. Yakub (A.S)’ın Duası (YUSUF-86)

Sıkıntımı,keder ve hüznümü sadece Allah’a arz ediyorum.

Hz. Yusuf (A.S)’ın Duası (YUSUF-101)

Ey gökleri ve yerleri yaratan.Dünyada da,ahirettede Mevlam,yardımcım sensin.Müslüman olarak canımı al ve beni salihler (iyi insanlar) zümresine dahil eyle

Hz. Eyüb (A.S)’ın Duası (EBBİYA-83)

Ya Rabbi bu dert bana iyice dokundu.Sen merhametlilerin en merhametli olanısın.