Allah’tan istenecek Tüm iyiliklerin Duası

Allah’tan istenecek Tüm iyiliklerin Duası

Allah'tan istenecek Tüm iyiliklerin Duası
Allah’tan istenecek Tüm iyiliklerin Duası
Allah'tan istenecek Tüm iyiliklerin Duası
Allah’tan istenecek Tüm iyiliklerin Duası

Okunuşu:

“Allahümme inni es’elüke’s-sebate fi’l-emri.Ve es’elüke ‘azimete’r-rusdi. Ve es’elüke sükra ni’metike ve hüsne ‘ibadetike. Ve es’elüke lisanen sadikan ve kalben selimen. Ve e’uzü bike min serri ma te’lemü Ve es’elüke min hayri ma te’lemü Ve estegfiruke mimma te’lemü inneke ente ‘allamü’l-guyub.”

Anlamı:

“Allah’ım! Senden dinde sebat etmemi istiyorum.Senden doğrulukta kararlı olmak istiyorum. Senden nimetlerine şükretmek ve ibadetlerini en güzel biçimde yapmak istiyorum. Senden doğru söyleyen bir dil, sağlıklı ve sana teslim olan bir kalp istiyorum. Bildiğin her zararlı seyin şerrinden sana sığınıyorum. Bildiğin her hayırlı şeyi istiyorum. Bildiğin her günah için bağışlamanı diliyorum. Sen gizli olan şeyleri çok iyi bilensin(Tirmizi,De’avat,23;Ibn,Ebi Seybe,Dua,No:2949)