Ara vermeden 7 Gün Dilek için Okunacak Dua

Ara vermeden 7 Gün Dilek için Okunacak Dua

Her hangi bir murat için ara vermeksizin 7 gece  yatsı namazından sonra  2 rekat Allah rızası için 4 rekat namaz kılınır.

1.nci rekatta fatihadan  sonra tekasür süresi

2.rekatta fatihadan sonra Asır suresi

3.ncü rekatta  kafirun suresi

4.ncü rekatta  İhlas suresi okunur.

Bu surerleri ezbere bilmeyenler her rekatta Fatihadan sonra 10 ihlas  suresi okusun.

Namazdan sonra:

10 istiğfar (Estağfirullah el azim ve etübü ileyh”

100 salavat (bildiğiniz ve arzu ettiğiniz bir salavat) okunur.

Daha sonra her geceye mahsus dua ve ayeti kerime  adedi kadar okunur.ardından 100 salavat ve 19 defa  yazacağım dua okunur.

1.gece  1000 defa Leyse leha min dünillahi kaşife Ya gayasel müsteğisin ağisni.

Ardından 100 salavat. ve  19 defa  aşağıdaki dua okunur.

“Allahümme rabbena  atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten  ve kına azaben nar.Bi Rahmetike ya erhamer rahimin..”

2.gece: La İlahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin 1000 defa

Ardından 100 salavat ve 19 defa;

“Allahümme rabbena  atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten  ve kına azaben nar.Bi Rahmetike ya erhamer rahimin..”

3.gece; Hasbünallahü ve nimel vekil ..1000 defa

Ardından 100 salavat ve 19 defa;

“Allahümme rabbena  atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten  ve kına azaben nar.Bi Rahmetike ya erhamer rahimin..”

4.Gece; Va’fü anna  vagfirlena verhamna ente mevlana  fensurna alel kavmil kafirin.1000 defa okunur.

Ardından; 100 salavat ve 19 defa;

“Allahümme rabbena  atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten  ve kına azaben nar.Bi Rahmetike ya erhamer rahimin..”

5.gece: iyyake na’büdü ve iyyake nestain .” 1000 defa okunur

Ardından 100 salavat ve 19 defa;

“Allahümme rabbena  atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten  ve kına azaben nar.Bi Rahmetike ya erhamer rahimin..”

6.ncı gece:Ya Zül celali ve ikram.” 1000 defa okunur.

Ardından 100 salavat okunur ve 19 defa ;

“Allahümme rabbena  atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten  ve kına azaben nar.Bi Rahmetike ya erhamer rahimin..”

7.nci Gece:Ve üfevvizü emri ilallah innallahe  basirün bil ibad ” 1000 defa okunur.

Ardından da 100 salavat ve 19 defa;

“Allahümme rabbena  atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten  ve kına azaben nar.Bi Rahmetike ya erhamer rahimin..”

Bu dua tertibi her türlü dilek hacet ve sıkıntı için çok tesirli bir tertipdir. Can kurataran simidi olan bir duadır .Gerekirse 3 defa yani 3 hafta tekrar edilir.