Artan Sıkıntılar için Etkili Dua

ibnu Mes’ud (radıyallâhu anh) demiştir ki: “Ki­min sıkıntısı artarsa şu duayı okusun:

“Allahım, ben senin kulunum, kulunun oğlu­yum, senin avucunun içindeyim, alnım senin elin­de. Hakkımdaki hükmün caridir. Kazan ne olursa hakkımda adalettir. Kendini tesmiye ettiğin veya kitabında indirdiğin veya nezdinde mevcut gayb hâzinesinden seçtiğin, sana ait her bir isim adına senden Kur’ân’ı kalbimin bahan, sıkıntı ve gamla­rımın atüma vesilesi kılmanı dilerim.”

Sıkıntı Duası

Bu duayı okuyan her kulun gam ve sıkıntısını Al­lah gidermiş, yerine ferahlık vermiştir.” (Mecmau’z Ze- vaid. (10.136); Hâkim Müstedrek 1, 509)

Mülk sûresi’nin sık sık okunması insanı keder ve sıkıntılardan kurtarır ve ferahlık verir.

Rabbi enzilnî münzelen mübâreken..” (Mü’minûn, 23/29)= “Rabbim, beni miibârek bir menzile ulaştır.” âyeti 742 kere okunmalıdır.