Ayetel Kürsi yi 313 Kere Okumanın Faziletleri

Ayetel Kürsi yi 313 Kere Okumanın Faziletleri

313 Ayetel Kürsi Okumanın Fazileti: 313 AYETEL KÜRSİ FAZİLETİ ALLAH’ın cennetine kavuşmak için, rızasını kazanmak için mübarek gecelerde (mesela cuma geceleri) 313 kere Ayetel Kürsi ve 313 kere Fatiha suresini okuyabilirsiniz.

313 Ayetel Kürsi okunan eve şeytan giremez. Ayetel Kürsi’yi her gün okumaya devam eden kişi hem dünya, hem de ahiret hayatında yüksek dereceli makamlara ulaşır. Günahlardan uzak durmaya başlar. Huzura erişir. 313 defa okuyan kişinin istediği dua ALLAH’ın izniyle hayırlı bir istek ve hacet kabul olur. Cesareti ve kendine güveni arttırır.

– Herhangi bir dileğin gerçekleşmesi için Ayet-el Kûrsi 313 kere okunduğunda, dünya ve Ahiret hakkındaki o istek ALLAH’ın C.C. izniyle hasıl olur

( Tam 313 kere okunmalı, eksik, fazla okunmamalıdır. Sayının önemi büyüktür )

– Peygamber Efendimiz’in(SAV) Ayet-el Kûrsi’de bulunan “Yâ Hayyu – Yâ Kayyumu

Hayy ve Kayyum olan ALLAH’ım Senin Rahmetinle yardım istiyorum” buyurarak (üzüntü ve keder anında) ettiği duadır.

– Ayet-el Kûrsi’de bulunan Esma-i İlahiye hiçbir Ayet-i Kerimede yoktur. Çünkü bu Ayet-i Kerime’de, bazısı açık, bazısı gizli olmak üzere onyedi yerde ALLAH’u Teâlâ’nın İsmi geçmektedir.

– Yatmadan önce okuyana ALLAH’u Teâlâ tarafından bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz.

– Yâ RasulULLAH (SAV) Kur’ân-ı Kerimin hangi Sûresi (derece bakımından) daha büyüktür? Diye soran Sahabe’ye(RA), “İhlâs Sûresi” buyurdu.

– O Sahabe(RA) “Kur’ân-ı Kerimde hangi Ayet (Fazilet bakımından) daha üstündür.” diye sorunca, Peygamber Efendimiz(SAV) “Ayet-el Kûrsi’dir” buyurdu. (Darimi)

– Ayet-el Kürsi; Kur’ân-ı Kerim’in Seyyidi ve en büyüğüdür.

– Ayet-el Kûrsi, Kur’ân-ı Kerimin dörtte biridir.

– Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “İlim sana olsun ey Eba Münzir, Canım Kabza-i Kudretinde olan ALLAH’a C.C. yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kûrsi’nin bir dili ve ikide dudağı vardır ki, Arş’ın direğinin yanında Melik-i (Müteâl olan ALLAH’u Teâlâ Hazretlerini) takdis eder(O’na Tazimde bulunur.” (Ebû Dâvud, Ahmed İbni Hambel)

– Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi’yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder.Her kim onu yatacağı zaman okursa, ALLAH’u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.” (Beyhâki)

– Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kur’ân Ayetlerinin Efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsi’dir.” (Beyhâki)

– Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kûrsi’yi okursa, diğer namaza kadar ALLAH’ın C.C. zimmetinde olur.” (Heysemi)

– Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Her kim Ayet-el Kûrsi’yi ve Bakara Sûresinin sonunu (Amener Rasulu ) sıkıntılı anında okursa ALLAH C.C. ona yardım eder” (Suyuti, Dürrül Mensûr)

– Efendimiz(SAV) Sûre-i Bakaranın sonunu (Amener Rasûlü) ve Ayet-el Kûrsi’yi okuduğu zaman gülerdi ve “Onlar Arş’ın altındaki, Rahman’ın (Teâlâ) hazinesindendir.” buyururdu. (Suyuti)

– Seleme İbni Kays(RA) “ALLAH’u Teâlâ, ne Tevratta, ne İncil’de, nede Zebur’da Ayet’el Kûrsi’den daha büyük bir Ayet indirmedi.” (Suyuti)

– Devamlı okunursa unutkanlığı giderdiğini Hz Ali (K.V.) buyurmuştur.

– Evden çıkarken, eve gelince okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır.Yemeğe okunursa yemek bereketlenir.

 AYET-EL KÜRSİ’NİN ÇOK ÖZEL FORMÜLÜ

NOT: Sadece ÇOK ÖNEMLİ olan işlerle ilgili olarak, niyet edilerek, Allah’tan dilekte bulunmak ve istemek için uygulanır.

1.ci gün : 50 kere Ayet-el Kürsi okunur, diğer günlerde de;
2.ci gün : 170,
3.cü gün : 220,
4.cü gün : 313,
5.ci gün : 50,
6.cı gün : 170,
7 ci gün : 313 defa okunur.

– Gece 11 den sonra sabah 5 e kadar olan zaman içinde okunmalıdır.

– Mutlaka inanarak okunmalıdır. Çok ama çok tesirlidir. Çok defa denenmiştir.

OKUNMA SAYILARI: Ayet-el Kürsi bir sayı sınırlaması olmadan istenildiği kadar okunabilir. Ancak alimler 7 günlük özel formülü uygulamak için belirtilen sırada ve belirtilen sayıda okunmasını belirtmişlerdir.