Başarı ve Sınav Duası

Başarı ve sınav duasını her konuda ve sınavlarda başarılı olmak için ya kendiniz okuyun ya da çocuklarınıza bizzat okutturun, Allah’ın izniyle şifa olacaktır.

Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi’s salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü’l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi’l hayr.

Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.


40 gün 24 defa
Ya Hayyü Ya Kayyûm Felâ Yefûtü Şey´ün Min İlmihî Velâ Yeûdüh.

Başarılı olmak için önce çok çalışmak sonra duaya sarılmak gerekir. Tedbir senden takdir ALLAH’tandır. Sınavda başarılı olmak isteyen herkes bu duaları sürekli tekrarlamalıdır. İnanarak ve iman ederek okunmalıdır…