Bazı Surelerin Sırları ve Faziletleri

Bazı Surelerin Sırları ve Faziletleri 

Bazı Surelerin Sırları ve Faziletleri
Bazı Surelerin Sırları ve Faziletleri

Tarık suresi Cin Peri şerrinden kurtulmak için günde 7 defa okunur. Koruyucu meleklerin olduğunu haber vererek, İndirilen kur’an  ve gönderilen peygamberi tanıtmıştır.

Gaşiya suresi : Vücuda arız olan her türlü yel için 3 yada 7 gün okunur. Cennet ve cehennem ehlini vasıflarken yeryüzündeki İlahi san’at eserlerine dikkat çekmiştir.

Şems (güneş) süresi :     Belalardan kurtulmak için 41 defa okunur. Nefsi güzel huylarla temizleyenin kurtuluşa ereceğini hatırlatarak kurtulacağına buna karşılık sapıtanın ve yoldan çıkanın da kaybedeceği hatırlatılmıştır. Semûd kavminden örnek verilmiştir.
Karia süresi : İşlerin düzelmesi için 101 defa okunur. Bütünüyle kıyamet gününün ve o günün korkunç hallerini tasvir etmiştir.
Tekasür süresi : Bir mezarlığa girince Ayetel Kürsi ile beraber okunursa iyidir. İnsanoğlunun mal hırsına dikkati çekerek bunun faydasız ve tutku olduğuna işaret etmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) bu sureyi bin ayete denk saymıştır
Asr süresi : İç hastalıklar için 70 defa okumak yeterlidir.
Hümeze süresi : İnsanların şerrinden ve iftirasından kurtulmak için 21 kez okunması.
Eraeytellezi süresi : 41 Defa geceleri yatarken okuyan, Hz. Resulullah efendimizi rüyada görür.
Kafirun süresi : Sabah sünnetinin 1 inci rekatında bunu 2 nci rekatında ihlas sürelerini okursa allah’u teala şekavetini saitliğe döndürür.
Duha süresi : Bu süre 170 kez okunursa rızkı artar insanı hayra celbeder 7 tane hadimi vardır. 1.sa’sayail, 2.mehyail, 3.hehyail, 4.sahyail, 5.tutiyail, 6.deryail, 7.salhekfiyail. Cenab-ı  Hakk’ın Peygamberine yardım ve himayesinin devam edeceğini va’dederek nimete karşı şükür istenmektedir.
Kadir süresi : Bu süre 21 kere okunur sıkıntıda kalnlar için. Hatmi içinse günde 500 defa okunursa Hadimleri olan 1.semail, 2. kefeyail, 3. ketefail, 4 .tahyail, 5. fehüm cecail, 
6. azrail, Bu isimlerde 7 şer defa okunur ve allah tan yardım istenir.
İnşirah suresiRuhi sıkıntı çekenlersağ elini ğöğsüne koyup 7 defa okursa sıkıntısı geçer bu sürei celileye devam edinin rızkı artar bu sürede 7 yakıcılık vardır.
Fil suresiDüşman şerrinden kurtulmak için salı günü gecesinde merih saatinda 41 defa okunur ve düşmana havale edilir düşmanı helak eder. Nitekim Kabe’yi yıkmaya gelen habeş kralı Ebrehenin ordularına gökten inen bir sürü ebabil kuşunun attığı taşlar perişan etmiş ve ordunun önünde yürüyen mukaddes gördükleri filleri durmuş ve habeş ordusu telef yok olmuştu.
Kureyş suresiBu sureyi celileyi günde 7 kere okunursa o kişi musibetten zaruretten kurtulur tez vakitte zenginliğe kavuşur yola çıkarken 7 defa okursa korku ve açlık çekmez. Delilere  başından (min cuine) ye kadar bir ve (ve amenehüm min havf ) 70 defa okunursa iyileşmesine sebep olur.
Kevser suresi : Bu sürenin havvası çoktur. Bir insan Hz. Resulullahı rüyada görmek istese bu süreyi gecede 1001 kez okusun yatsın. Sevgi hususunda 70 defa okumalı tatlı bir şeye okusun. Bir kimse su içerken inna ateyna kelkevser dese ve o suyu içse kevser suyu içmişcesine tat alır.
İhlas suresi : Bin kere okuyanın vücudunun mezarda çürümeyeceği alimler demiştir hadisle. Günlük adedince okunursa en az 41 gün riyazetle hadimleri olan abdül ahad, abdüs samed,   abdur rahman, o kişiye yardım eder çok devam edenin imanı kavileşir güçlenir.
Felak suresi : Bu süreyi insan yola çıkınca 7 defa okursa Allah onu yoldaki fena adamlardan  eşkıyanın şerrinden korur. Ve hased edenin şerrinden korunur.  Ayrıca gece karanlıkta okunursa yolu aydın olur feraha geçer.
Nas suresi : Bu süreyi gece yatarken sürei felak la beraber 3 ila 7 kere okunursa vücuda güç  kuvvet verir, ve cin şeytan şerrinden muhafaza olunur. Hz.Resulullah Efendimiz takatsız kalan kızı Hazreti Fatımaya bunu okumasını tavsiye etmiştir.Düsündüren Ayetler; Al-i İmran suresinin sonundaki on ayet, özellikle yerin ve ğöğün yaratılışıyla, gündüz ve gecenin değişimindeki düşündürücü özellikleri gözler önüne sermektedir. Böylece yaratılış inceliklerinden ibret alan mu’minlerin, Cenab-ı Hakk’a yöneliş, veya yalvarışları tasvir edilmiş, Rableri katındaki üstün mevkilerine dikkat çekilmiştir. Ayrıca inkarcıların tutumlarının, Mü’minleri ürkütmemesi hatırlatılarak, müttekilerin ve ehl-i kitaptan inanmış kişilerin mükafata mazhar olacakları haber verilmiştir. Nihayet sabır, cihad ve takva emirleriyle son bulmuştur. Özelliklerini sıraladığımız bu on ayetle ilgili olarak  Peygamberimiz (s.a.v.); Bunları okuyup da düşünmeyene yazıklar olsun! buyurarak, okunmasını ve üzerinde düşünülmesini tavsiye etmiştir. İşte bu on ayet okuyup anlamaya veya üzerinde düşünmek lazımdır.