Bela ve Musibetlere Karşı Okunacak Etkili Bir Dua

Musibet dediğimiz zaman, bunun çok çeşitleri vardır. Meselâ hapishaneye girmek, cinâyet işlemek, çeşitli hadiselere sebep olmak gibi hususlara musibet denir. Ayrıca, ölüme de musibet denir. Kuranı Kerim’de bunun ifadesi vardır. Yukarıdaki duanın yarısı âyet, yarısı duâdır. Bu itibarla bir cenazemiz olduğunda, hem Allah’a teslim olacağız, hem de bu duayı sık sık okuyacağız. Ancak Allah’a teslim olduğumuzu isbet etmiş oluruz. İnsan, bir doğum olduğu vakit güler, sevinir. Fakat bir ölüm halinde ağlar, sızlar. Halbuki veren Allah almasını da bilir. O’na bağlanmaktan başka çaremiz yoktur.

innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Allahumme indeke muhtesebun musibeti, fe ecirnî fihâ ve ebdilnî fihâ hayreti.

 

“Biz Allah ‘dan geldik, yine Allah’a gideceğiz. Allah’ım, musibetimin ecrini bana ver ve bundan daha hayırlısını bana ver. ”